Vad är en kostnadsfördelningsstruktur och varför är den så viktig?

En kostnadsfördelningsstruktur, är en fördelning av olika kostnader som tillsammans utgör den totala kostnaden av ett projekt, produkt, service, detalj, etcetera.

Detta inkluderar kostnader så som:

 • Råmaterialkostnader
 • Kostnader för inköp till tillverkning
 • Lönekostnader
 • Konstruktionskostnader 
 • Logistikkostnader 
 • Transportpriser
 • Skattetariffer 
 • … och massa mer

I denna artikel, ger vi er en kort översikt över vad kostnadsfördelning innebär, syftet en kostnadsfördelningsstruktur uppfyller och varför det är så viktigt att utföra en kostnadsfördelning

Vad är syftet med en kostnadsfördelning

Det finns en mängd olika kostnadsfaktorer att ta hänsyn till, oavsett om det är en service eller en produkt. Det enskilt viktigaste syftet med att skapa en kostnadsfördelning är att låta er som producent-/tjänsteleverantören att få insikt i dessa element och förstå dem bättre. Att skapa en kostnadsfördelningsstruktur hjälper er att förstå all karaktäristika av de relevanta kostnadsfaktorerna som omger er specifika produkt, service eller detalj.

Varför är en kostnadsfördelning viktig?

 • Bättre kontroll över era kostnader och er budget. Om ni delar in utgifter i logiska kostnadskategorier blir det enklare att kontrollera kostnaderna. Genom att utföra en kostnadsfördelning blir det enklare att se vad ni förbinder er till, i förhållande till utgifter inom en viss kategori.
 • Bättre insikt. Genom att fördela utgifterna på olika kostnadskategorier, får ni bättre insikt i hur mycket ni spenderar inom de olika kategorierna. Detta är en viktig insikt för att kunna förstå hur ni förhåller er till budget. På så sätt får ni den insikt ni behöver för att kunna fatta bättre affärsbeslut.
 • Referens för prissättning. Försäljningsofferter baseras ofta på kostnadsuppskattningar uppdelade på kostnadskategorier. Att ha perfekt inblick i alla relevanta kostnadsfaktorer kommer att öka kvaliteten på er kostnadsuppskattning, vilket ger bättre position vid förhandlingar med leverantörer. Det ger också en säkerhet för att säkerställa att alla olika typer av kostnader faktiskt redovisas.
 • Bedömning av avvikelser från planen. En bra kostnadsfördelningsstruktur ger insikt i överutnyttjande eller underutnyttjande i relation till den ursprungliga planen. Att ha en ordentlig kostnadsfördelning kommer att göra det enklare att identifiera och förstå avvikelser, samt agera på dem för att kunna fatta rätt beslut och förbättra.

För att sammanfatta

När ni utför en kostnadsuppdelning kan du förvänta dig följande fördelar:

 • Identifiering av potentiella kostnadsbesparande möjligheter
 • Större transparens och insikt i kostnaderna för både externa och interna produkter/tjänster/detaljer
 • En bättre förståelse för dina kostnader 
 • Uppgifterna ger stöd för mer saklig och faktabaserad inställning till prisförhandlingar
 • Faktabaserad hävstång mot orättvisa priser

Skapa en bättre kostnadsfördelningsstruktur med Prognos

Med Prognos får du tillgång till ett mycket interaktivt kostnadsdataverktyg för att hjälpa er att skapa en detaljerad kostnadsfördelning av er produkt, service eller detalj. Vi ger dig all den data och fakta du behöver om alla relevanta kostnadsfaktorer för att kunna backa upp era argument runt förhandlingsbordet med dina leverantörer.

Kontakta oss direkt för en demonstration av våra två lösningar för att förstå hur vi kan stötta dig:

 • Prognos Online är vårt “grundläggande” verktyg där du kan komma åt över 8 000 index för råvaror, komponenter, löner och valutor, vilket ger dig grunden för att stödja din kostnadsuppdelningsstruktur. 
 • Prognos Tailored ger dig tillgång till kontinuerligt uppdaterade, interaktiva rapporter som stödjer hela processen med en kostnadsfördelning. Här kan du gräva djupt i dina material, jämföra priser med er egen kostnadsutveckling, exportera graferna eller exportera underliggande data för ytterligare analys.

Rapporterna anpassas av Prognos-experter utefter era behov, så att ni kan fokusera på förhandlingsstrategin snarare än att söka på webben efter kostnadsdata för att utföra din kostnadsfördelningsanalys.

Jacob Mannheimer, New Customer Contacts | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

VD, Nykundskontakt

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss

Nytt fält