Kompetensutveckling

Lås upp din fulla potential med Prognos kompetensutveckling! Med omfattande utbildningar och workshops, coaching och vägledning i hur man ska tänka och agera kommer du att få kunskapen för att bli bättre på inköp och förhandlingar för att förbättra relationerna och få bättre priser från leverantörer.

Steal Profiles Banner

HUR VI KAN HJÄLPA TILL

Kompetensutveckling med Prognos:

Jacob Mannheimer, CEO | Prognos MKA AB

Utbildningar och workshops

Vi guidar dig genom den komplexa världen av index, ger en grundlig förståelse för deras beräkning, tolkning och tillämpning för ditt företag. Du kommer att lära dig att bedöma tillförlitligheten och relevansen hos olika index och fatta informerade beslut som är i linje med ditt företags mål. Våra utbildningar och workshops är anpassade efter dina specifika behov och bransch för att öka kompetensen hos ditt team och förbättra dina strategier för inköp och förhandling.

Coaching

Våra erfarna coacher kommer att utrusta dina team med verktygen och teknikerna som behövs för att lyckas med inköp och förhandlingar. Vi guidar dig genom varje steg från att förbereda inför förhandlingar till hur du använder marknadsinformation och prisindex på bästa sätt. Vid programmets slut kommer du att ha förtroendet och färdigheterna att förhandla fram fördelaktiga villkor och priser med leverantörer.

Jacob Mannheimer, CEO | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer, CEO | Prognos MKA AB

Hur man tänker och agerar

Prognos kompetensutveckling fokuserar på att utrusta dig med färdigheterna för att kunna kommunicera effektivt med leverantörer, förhandla fram fördelaktiga villkor och fatta datadrivna beslut för att er hantering av leverantörsrelationer till nästa nivå. Genom att utnyttja branschtrender, marknadsinformation och utvalda index kommer du att kunna bemöta invändningar från leverantörer och driva ömsesidigt fördelaktiga resultat.


VARFÖR PROGNOS?

Förbättra din kompetens med Prognos:

På Prognos har vi en lång historia av att förmedla kunskap och färdigheter till över 300 enskilda inköpare och leverera kundanpassade program med upp till flera hundra deltagare inom både offentlig och privat sektor.

Sedan 1983 har vi stöttat inköpsorganisationer i deras förhandlingar genom faktabaserat beslutsfattande. Lås upp din potential och ta dina förhandlings- och inköpsfärdigheter till nästa nivå. Kontakta oss idag.

Jacob Mannheimer, CEO | Prognos MKA AB

FÅ NY KUNSKAP:

Vad du kan förvänta dig att lära dig

Prognos kompetensutveckling syftar till att utrusta dig med de färdigheter och kunskaper som behövs för att lyckas med upphandling och leverantörsförhandlingar. Du kan förvänta dig att lära dig om index-teori och dess tillämpningar samt förhandlings- och inköpstekniker.

Tillämpning av teori i praktik

Utvidga dina färdigheter inom upphandling och leverantörsförhandlingar. Du kommer att lära dig om index-teori, inklusive de olika typerna av index och hur de beräknas samt hur de kan påverka dina inköpsbeslut. Du kommer också att introduceras till effektiva förhandlingstekniker och inköpsstrategier och lära dig hur man beräknar kostnadspåverkan av olika alternativ.

Hur man använder olika verktyg och källor för analys

Vi kommer att lära dig hur man hittar och använder olika verktyg och källor för marknadsinformation och prisdata för att stödja dina förhandlingar med leverantörer. Du kommer att lära dig hur du får tillgång till, utvärderar och använder denna information för att fatta informerade och faktabaserade beslut.

Praktiska exempel från ditt specifika sammanhang

För att hjälpa dig att förstå hur du kan bemöta argument med fakta kommer vi att ge dig praktiska exempel i tidigare eller kommande förhandlingar. Detta kommer att hjälpa dig att se hur index och marknadsinformation kan användas i dina förhandlingar.

Workshops baserade på dina behov

Våra workshops är skräddarsydda för att möta de unika behoven i ditt företag för hur man använder index/faktabaserade argument i olika förhandlingar. Oavsett om du vill förbättra dina förhandlingsfärdigheter eller få en djupare förståelse för index och marknadsinformation kan vi utforma ett program som passar dina specifika krav.

Individuell förhandlingscoaching

Utöver våra gruppbaserade workshops erbjuder vi individuell förhandlingscoaching för att ge dig personligt stöd och vägledning. Våra coacher kommer att arbeta med dig för att hjälpa dig att utveckla dina förhandlingsfärdigheter och uppnå dina mål. Inför en förhandling kommer vi att hjälpa dig att formulera dina argument, stötta dig i förhandlingsprocessen och lära dig hur du kan få övertag med Prognos.

Frequently asked questions

Vad är kompetensutveckling?

Kompetensutveckling avser en process för att förbättra färdigheter, kunskaper och förmågor hos yrkesverksamma inom ett visst område, såsom upphandling och förhandling, genom utbildningsprogram och andra pedagogiska resurser.

Varför är kompetensutveckling viktig för företag?

Kompetensutveckling är viktigt för företag eftersom det kan hjälpa anställda att fatta bättre inköpsbeslut, förhandla mer effektivt och i slutändan spara pengar för organisationen.

Hur kan kompetensutveckling gynna min organisation?

Kompetensutveckling kan gynna din organisation genom att förbättra dina anställdas färdigheter och kunskaper, vilket kan leda till bättre inköpsbeslut, mer effektiva förhandlingar och i slutändan kostnadsbesparingar för organisationen.

Vem kan dra nytta av kompetensutveckling inom upphandling och förhandling?

Alla yrkesverksamma som är involverade i upphandling eller förhandling, från nybörjare till högre chefer, kan dra nytta av kompetensutveckling.

Hur lång tid tar det att se resultat från kompetensutveckling?

Tiden det tar att se resultat från kompetensutveckling kan variera beroende på det specifika utbildningsprogrammet och deltagarnas individuella behov. Deltagare kan dock typiskt börja tillämpa nya färdigheter och kunskaper omedelbart efter slutfört utbildningsprogram.


TESTIMONIALS

Loved by businesses and individuals across
the globe

A few days after I received your model I renegotiated the prices with my main supplier. I received a price reduction of 15%, which wouldn’t be possible without this support.

Category Manager

By using Prognos’ Should Cost Tracker I renegotiated 5 frame agreements which led to a 5% cost reduction within my category.

Category Manager

After our previous supplier wouldn’t adjust their prices according to indications from our models from Prognos, we made the decision to look for a new supplier. The funny thing is that the new prices, after the sourcing project, were exactly in line with what Prognos models suggested. This saved us about 20% within this major category.

Purchasing Manager

Team discussions, presentations | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer, CEO | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

CEO, New Customer Contacts

Get In Touch

Please fill the fields below and we will get in touch with you if you have any queries.

Nytt fält