Vad är en kostnadsanalys?

Kontakta Oss

Vad är en kostnadsanalys?

En kostnadsanalys är ett systematiskt tillvägagångssätt för att identifiera och fördjupa sig i varje individuell faktor som utgör den totala kostnaden för en produkt, tjänst, del, etc. Detta inkluderar kostnadsdrivande faktorer som råmaterialkostnader, tillverkningskostnader, arbetskraftskostnader, transportpriser och skattetariffer.

Varför behövs en kostnadsanalys?

Produkter, tjänster och delar utvecklas och genomgår prisförändringar kontinuerligt. En kostnadsanalys används för att ge ett företag en bättre inblick i dessa förändringar och bidrar med insikter i alla relevanta kostnadsfaktorer.

En kostnadsanalys leder till att din organisation blir mer flexibel, starkare och bättre rustad att hantera hinder och utmaningar. De används främst för en av tre anledningar:

 • För att uppskatta interna arbetskostnader och räkna ut vinstmarginaler för ett projekt.
 • För att koordinera projektkostnader med kund för att få en bekräftelse på ett slutgiltigt pris.
 • För att stärka sin förhandlingsposition med sina leverantörer och använda kostnadsanalysdata för att säkerställa och kontrollera att priserna är rättvisa.

kostnadsanalys | Prognos

Fördelar med en kostnadsanalys

Kostnadsanalyser är ett viktigt verktyg som används av projektledare och företag för att ta datadrivna beslut och stärka sin position i förhandlingar med leverantörer. De erbjuder en rad fördelar som stärker ditt företags förmåga att identifiera de mest lönsamma områdena ni bör fokusera på:

 • Identifiering av besparingsmöjligheter
 • Transparens och insikt i externa och interna kostnader
 • Djupare förståelse för ens egna kostnader
 • Data att stödja en mer faktabaserad förhandlingsmetod
 • Fakta- och datastöd för att strida mot orättvisa priser

Vad innebär en kostnadsanalys för projekt?

Projektledare strävar efter att kontrollera kostnader och samtidigt maximera ROI för deras organisation. Detta görs inte baserat på ren magkänsla. Istället genomför de ofta flera kostnadsanalyser för att se över nyttan och kostnaden för varje enskilt element och uppgift av projektet.

En kostnadsanalys för projekt är i slutändan en kostnadsanalys av större skala som behandlar alla kostnadsfaktorer för ett projekt istället för de av en individuell produkt, tjänst eller del. Kostnadsanalyser för projekt är många gånger större och mer komplexa än för en enskild produkt och är en viktig del av ens projektplanering.

Syftet med att göra kostnadsanalyser för projekt är att etablera ett systematiskt tillvägagångssätt att se över fördelarna och nackdelarna med olika lösningar för att genomföra projektet inklusive transaktioner, uppgifter, förutsättningar och investeringar.

Effektivisera din kostnadsanalys med Prognos

Förr i tiden var leverantörer motvilliga att lämna ut kostnadsdata i rädsla om att att köparen skulle utnyttja den för att tvinga fram lägre priser. Denna tid har sedan länge passerat. Nuförtiden är alla nödvändiga data för att utföra kostnadsanalyser lättillgängligt online. Medan du själv kan samla och sortera alla nödvändiga data manuellt så är det en utdragen och i vissa fall en komplex process. Det kostar dig värdefull tid och resurser som du bättre kan lägga på andra förberedelser inför dina förhandlingar.

Med Prognos får du tillgång till två högt interaktiva plattformar som hjälper dig att skapa en detaljerad och pålitlig kostnadsanalys med hjälp av kostnadsdata och prisutvecklingen från marknaden. Prognos är tillgänglig i form av två olika lösningar:

 • Prognos Online är vårt grundläggande verktyg där du får tillgång till över 8 000 kontinuerligt uppdaterade index om råmaterial, omkostnader, skatt & transport, personalkostnader och valutor – den grundläggande data som behövs för att kunna genomföra en kostnadsanalys och spendanalys.
 • Prognos Tailored ger dig tillgång till kontinuerligt uppdaterade, interaktiva rapporter skräddarsydda efter dina behov som stödjer hela framställningsprocessen för en kostnadsanalys. I dem kan du djupdyka i data för material, jämföra priser med din egen prisutveckling och exportera grafer eller exportera underliggande data för ytterligare analys.

 

Fortsatt läsning:

 

Frågor & Svar

Vad är en kostnadsanalysstruktur?

En kostnadsanalysstruktur är en hierarkisk representation av alla kostnader för ett projekt, en tjänst eller för tillverkningen av en produkt.

Varför använder man en kostnadsanalys?

 • För att räkna ut interna arbetskostnader och vinstmarginaler.
 • För att koordinera kostnader med kunder för att få deras slutgiltliga godkännande på priset.
 • För att samla in kostnadsdata och kunskap att använda i förhandlingar med leverantörer för att säkerställa att priset är rättvist.

Hur gör du en kostnadsmodell?

 1. Bestäm vad kostnadsmodellen ska behandla (projekt, tjänst, produkt, etc.)
 2. Samla in relevant, konsistent historiska data om kostnadsdrivande faktorer (arbetskostnader, materialkostnader, transportpriser, etc.)
 3. Sortera, förfina och kategorisera alla data
 4. Analysera alla data och använd den för att göra uträkningar och kostnadsuppskattningar för projektet, tjänsten eller produkten

Vad finns det för kostnader?

Kostnader vid inköp inkluderar:

 • Råmaterial
 • Tillverkningskostnader
 • Omkostnader
 • Transportkostnader
 • Skattetariffer

Dessa kostnader kan sedan delas upp i olika kostnadskategorier, däribland:

 • Fasta och varierande kostnader
 • Direkt och indirekta kostnader
 • Produkt- och periodkostnader
 • Kontrollerbara och okontrollerbara kostnader
 • Stegvisa och alternativkostnader
 • “Ur-fickan” och oåterkalleliga kostnader
 • Underförstådda kostnader

Förbättra din förhandlingsteknik med Prognos Tailored!

Få bättre koll på din marknad! Prognos Tailored är en Online plattform för att underlätta faktabaserade förhandlingar! Prognos Tailored ger dig tillgång till rapporter skräddarsydda efter dina behov.

Testa Prognos Tailored

Jacob Mannheimer, New Customer Contacts | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

VD, Nykundskontakt

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss

Nytt fält