Fördelar med kategoristyrning inom inköp

KONTAKTA OSS

Kategoristyrning är en strategisk inköpsmetod som används att bedriva ett proaktivt inköpsarbete där organisationen fördelar sina kostnader i olika kategorier som innehåller liknande eller relaterade produkter.

Med kategoristyrning kan du på ett strukturerat sätt fokusera på de frågor som är mest strategiskt viktiga för din organisation, inklusive bland annat:

 • Hur upphandlingen ska hjälpa till att uppnå fastställda verksamhetsmål
 • Hur du kan effektivisera inköpsprocesser
 • Hur du kan höja kvaliteten för levererade tjänster

Kategoristyrt inköp är idag en väletablerad inköpsstrategi som används både inom privata och offentligas sektorer – speciellt inom organisation med stora inköpsvolymer. 

Hur fungerar kategoristyrning för inköp?

Should Cost Analysis

Med kategoristyrt inköp flyttar du fokuset från traditionellt inköpsarbete, som ses som en administrativ process, till att jobba med ett strukturerat och proaktivt inköpsarbete. Detta säkerställer en resultatbaserad inköpsprocess där faktabaserade strategier tas fram och följs upp över tid. Det finns flera variationer på ett kategoristyrt arbetssätt för inköp, nedan hittar du ett par frågor och insikter som är bra att ha i åtanke vid kategoristyrning inom inköp:

 • Definiera. Vilka kategorier och underkategorier ska finnas med?
 • Spendanalys. Hur mycket spenderar du inom varje kategori och dess underkategorier?
 • Marknadsanalys. Hur ser marknaden ut för varje kategori?
 • Förbättring. Marknadsdata från marknadsanalysen appliceras. Detta kan förändra specifikationerna i inköpsprocessen, och kan också förändra aktiviteternas omfattning eller att hitta nya leverantörer.

För att lyckas med kategoristyrning vid inköp krävs det följande:

 • En analys av organisatoriska, strategiska mål, och att knyta an dessa mål till dina sourcingaktiviteter.
 • En uppdaterad prisanalys på lokala och internationella marknader, och aktuella trender.
 • En uppdaterad analys om organisatoriska kostnader vs marknadsdata såväl som referens-KPIs för att identifiera förbättringsområden.
 • Prestationsdata om leverantörer.
 • Analyser om alla typer av besparingar som uppnåtts via förhandlingar och ersättningar.
 • Kontinuerlig aktivitet och engagemang av alla intressenter för att säkerställa att alla är införstådda med organisationens inköpsbeslut.

Optimera din kategoristyrning med Prognos

Kategoristyrning vid inköp kräver stora mängder leverantörs- och kostnadsdata för att kunna genomföras effektivt. Att samla in den på egen hand är inte bara tidskrävande och komplext, det ökar även risken för misstag som kan förvränga analyserna. 

Med våra lösningar Prognos Online och Prognos Tailored slipper du den processen. Vi ger dig tillgång till all data du behöver för att kunna genomföra en kategoristyrd inköpsmetod framgångsrikt. Med Prognos får du tillgång till all relevant kostnadsdata ni behöver för att kunna få ut det mesta av dina leverantörer inklusive:

 • Råmaterial
 • Omkostnader
 • Skatt och transport
 • Personalkostnader
 • Valutor

Vi hjälper dig förbereda dina faktabaserade förhandlingar och säkerställer att du både kan identifiera, och få ut det mesta av dina leverantörer. Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer

Förbättra din förhandlingsteknik med Prognos Tailored!

Prognos Tailored ger dig tillgång till rapporter skräddarsydda efter dina behov.
Testa Prognos Tailored

Jacob Mannheimer, New Customer Contacts | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

VD, Nykundskontakt

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss

Nytt fält