Fördelar med kategoristyrning inom inköp

KONTAKTA OSS

Kategoristyrning är en strategisk inköpsmetod som används att bedriva ett proaktivt inköpsarbete där organisationen fördelar sina kostnader i olika kategorier som innehåller liknande eller relaterade produkter.

Med kategoristyrning kan du på ett strukturerat sätt fokusera på de frågor som är mest strategiskt viktiga för din organisation, inklusive bland annat:

  • Hur upphandlingen ska hjälpa till att uppnå fastställda verksamhetsmål
  • Hur du kan effektivisera inköpsprocesser
  • Hur du kan höja kvaliteten för levererade tjänster

Kategoristyrt inköp är idag en väletablerad inköpsstrategi som används både inom privata och offentligas sektorer – speciellt inom organisation med stora inköpsvolymer. 

Hur fungerar kategoristyrning för inköp?

Should Cost Analysis

Med kategoristyrt inköp flyttar du fokuset från traditionellt inköpsarbete, som ses som en administrativ process, till att jobba med ett strukturerat och proaktivt inköpsarbete. Detta säkerställer en resultatbaserad inköpsprocess där faktabaserade strategier tas fram och följs upp över tid. Det finns flera variationer på ett kategoristyrt arbetssätt för inköp, nedan hittar du ett par frågor och insikter som är bra att ha i åtanke vid kategoristyrning inom inköp:

Läs mer

Frågor & Svar

Vad är betydelsen av kategoristyrning?

Det innebär att varje produkt delas in i olika kategorier utifrån hur viktiga de är för driften av bolaget samt hur stor påverkan de har på totala inköpskostnaderna. Dessa kategorier hanteras sedan med olika strategier för att få bästa möjliga resultat av inköpsarbetet.

Vad menas med kategoristyrning vid inköp?

Vid inköp innebär kategoristyrning att man hanterar leverantörer inom respektive kategori med olika strategier. Vissa leverantörer konkurrensutsätts medans andra hanteras genom en nära relation.

Förbättra din förhandlingsteknik med Prognos Tailored!

Få bättre koll på din marknad! Prognos Tailored är en Online plattform för att underlätta faktabaserade förhandlingar! Prognos Tailored ger dig tillgång till rapporter skräddarsydda efter dina behov.

Testa Prognos Tailored

Jacob Mannheimer, New Customer Contacts | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

VD, Nykundskontakt

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss

Nytt fält