Välkommen till Prognos Tailored

Genom vår plattform Prognos Tailored har du tillgång till interaktiva och kontinuerligt uppdaterade rapporter där du kan analysera dina material och jämföra priserna med din egen kostnadsutveckling. Du kan också exportera graferna och all data för fortsatt analys

PROVA PROGNOS TAILORED

VAD GÖR VI

Ta kontroll över dina förhandlingar med skräddarsydda kostnadsanalyser från Prognos

“Kostnaden för råvaror har ökat med 10%.
Tyvärr måste vi höja ditt pris med 7% …”

Med Prognos Tailored kan du enkelt ta kontroll över dina prisförhandlingar och motverka orättvisa prisökningar. Du kan presentera faktabaserade argument om prisändringar som är skräddarsydda för dina produkter. Genom att låta oss samla in och analysera data specifikt för dina produkter sparar du inte bara tid, det ger dig också bättre förhandlingsstyrka!

SÅ FUNGERAR DET

Fördelar med vårt kostnadsutvecklingsverktyg

Ta ledningen i prisförhandlingar

Leverantörer har ofta övertaget i prisförhandlingar tack vare att de har enklare åtkomst till bättre prisdata som förklarar historiska resultat, aktuell status och förväntade trender. Detta övertag kan leda till orättvisa prisökningar då du saknar underlaget för att kunna presentera starka motargument. Prognos kundanpassade kostnadsanalyser hjälper till att fylla det orättvisa informationsgapet som tillåter dig att ta kontroll i prisförhandlingarna med hjälp av faktabaserade argument.

Enkelt och digitalt, alltid vid din sida

Ingen installation krävs. Logga bara in på vår hemsida och du får direkt tillgång till dina skräddarsydda kostnadsanalyser.

Data från flera källor sammanställs i en interaktiv och molnbaserad databas som kontinuerligt uppdateras. Du får en bra översikt över alla kostnadsdrivare och prisförändringar.

Att förstå en komplex datavärld

Att tolka data och förstå komplexa kostnadsstrukturer är en svår men ofta väsentlig process. Kunskap om inköpskostnader är nödvändigt för att undvika påtvingade kostnadsbesparingar i andra delar av organisationen och risken att förlora konkurrenskraft. Prognos ger dig skräddarsydda kostnadsanalyser som håller dig uppdaterad om alla nödvändiga prisutvecklingar vilket ger dig övertaget i strategiska inköpsförhandlingar.


FUNKTIONER

Nyckelfunktioner med Prognos Tailored

Vår dashboard håller dig uppdaterad med bara ett klick!

Prognos dashboard ger dig en samlad översyn av aktuella kostnadsutvecklingar. Du får tillgång till en stor mängd data så att du snabbt kan mitigera risker och hålla dig uppdaterad om marknadsutvecklingen. Informationen kan du enkelt exportera och använda i interna prognoser samt budgetering.

Anpassad analys för din specifika situation

Analysen är skräddarsydd för att uppfylla dina nuvarande behov. De skapas med högkvalitativa data från flera godkända och pålitliga källor. Rapporterna görs av våra analysexperter där vi utför kontinuerliga kvalitetskontroller för att säkerställa att vår höga standard bibehålls. All data kan exporteras till Excel och graferna kan enkelt kopieras till interna dokument.

Ingen förberedelse behövs, graferna talar för sig själva

Kostnadsutvecklingsdata för din specifika produkt visas i lättlästa diagram. En uppdelning av produktens material kan granskas separat eller tillsammans med andra kostnadsdrivare som frakt, arbetskraft och finansiella kostnader. Utveckling av leverantörskostnader kan jämföras med din egen prisutveckling vilket ger dig en bra visuell översikt över trender.

FRÅGOR OCH SVAR

Hur kan Prognos hjälpa dig?

“Varför ringer min leverantör bara när priset stiger och inte sjunker?”

Leverantörer är ofta angelägna om att höja priserna när materialkostnaden stiger, men är svåra att förhandla med när priserna sjunker. För att dra nytta av de verkliga kostnadsfluktuationerna ger Prognos Should Cost Tracker dig möjligheten att jämföra leverantörernas kostnadsutveckling och priserna specifikt för din produkt.

“Komplexa produkter är dyrare att producera”

Vissa produkter kräver mer resurser, energi eller specialutrustning för att tillverkas. Samtliga kostnadsanalyser som görs av Prognos tar hänsyn till produktionsspecifika aspekter för just din produkt. Detta inkluderar energiförbrukning vid produktion, materialkomposition, geografisk placering, transportmetoder etc. Kostnadsanalysen återspeglar således den totala kostnaden för att producera dina komponenter vilket ger dig en starkare position i prisförhandlingar – även med komplexa produkter.

Risk att förlora din enda leverantör vid prisförhandling

En vanlig risk med ett ”en-leverantörs inköp” är det ökade beroendet och bristen på kontroll över prisutvecklingen. När det inte finns några andra leverantörer att jämföra med kan du tvingas lita på kostnadsinformation som tillhandahålls av en enda leverantör. Prognos ger dig faktabaserade analyser du enkelt kan presentera under prisförhandlingar som lämnar lite till inget utrymme för diskussion eller felaktiga tolkningar.

Alla kan bli experter, använd Google!

Data finns överallt och kan nås av vem som helst, när som helst. Bristen på data är sällan ett problem, men bristen på tid och kunskap om hur man hanterar informationen är desto vanligare. Prognos databas har kostnadsdata från över 60 länder som kontinuerligt uppdateras från pålitliga källor. På Prognos får du tillgång till uppdaterad information som gör DIG till experten i förhandlingarna!


FÖRDELAR

Vem har nytta av att använda Prognos?

Prognos tillhandahåller expertstöd och viktig information om kostnadsutveckling som kan hjälpa hela organisationen. Prognos data kan vara till nytta för:

Ledningsgrupper

Vid utvärdering av risker kopplade till produktmarginaler som kan leda till betydande kostnadsminskningar. Djupare insikt i företagets prisutveckling jämfört med kostnadsutvecklingen kan användas som ett riktmärke och mätning av den övergripande inköpsfunktionen.

Operativa chefer

Som vill ha en bra arbetsrelation med viktiga leverantörer. Kostnadsanalysen kommer i dessa fall att ge en bra grund för diskussion vid effektivisering av produktutvecklingsprojekt.

Budget- och prognosteam

Kan använda faktabaserade kostnadsanalyser för att mer exakt förutsäga framtida resultat och prisnivåer.

Upphandlingspersonal

Har möjlighet att genomföra fler strategiska förhandlingar då förberedelsetiden förkortas. Fokuset i diskussionen kan skifta från pris till strategi, med vetskap om att din faktabaserade analys kommer att tala för sig själv!


REKOMMENDATIONER

Hur skapar Prognos mervärde?

Några dagar efter att jag fick er modell omförhandlade jag priserna med min huvudleverantör. Jag fick en prisreduktion på 15%, något som aldrig hade varit möjligt utan detta stöd.

Kategorichef

Med hjälp av Prognos Should Cost Tracker omförhandlade jag 5 ramavtal vilket ledde till en kostnadsreduktion på 5% inom min kategori.

Kategorichef

Efter att vår tidigare leverantör inte justerade sina priser enligt indikationer från Prognos analyser fattade vi beslutet att leta efter en ny leverantör. De nya priserna, efter inköpsprojektet, var exakt i linje med vad Prognos-modellerna föreslog. Detta sparade oss cirka 20% inom denna huvudkategori.

Inköpschef

Sedan 1983 har Prognos stöttat

Inköpsorganisationer

Prisförhandlingar

Faktabaserad beslutsfattning


FÖRETAGETS VD

Några ord från vår VD

”Efter flera års erfarenhet inom inköp känns det bra att kunna ge tillbaka till inköpssamhället som VD för Prognos och leverera fantastiska verktyg som jag av erfarenhet vet att inköpsorganisationer överallt behöver och kan dra nytta av”

   

Jacob Mannheimer

Inköpsexpert och VD för Prognos