Prisindex för legerat stål

Med ett diagram över prisindex för legerat stål kan du hålla dig uppdaterad och se historisk utveckling av priser globalt. Vill du ha tillgång till ytterligare data för att få unika insikter i producentprisindexet för legerat stål, index, prognoser och produktionsutveckling världen över? Kontakta Prognos och få tillgång till den kostnadsdata och de diagram över legerat stål som du behöver. Med kostnadsdata för legerat sttål anpassat efter dina behov kan du få ut det mesta av dina leverantörer.

Diagram över prisindex för legeringsstål

Prisutveckling

Vi erbjuder lösningar enligt dina behov!


KONTAKTA OSS

Kontakta oss för information om våra produkter eller tjänster

Vi kommer att kontakta dig om du har några frågor.

KONTAKTA OSS

Vad är legerat stål?

Legerat stål är stål som legerats med olika grundämnen som nickel, krom, volfram, molybden, med mera. Legerat stål kan delas upp i två grupper: låglegerade stål (mindre än 8% legeringhalt) och höglegerade stål (mer än 8% legeringshalt). Legering kan ändra stålet på flera sätt, inklusive mikrostrukturer, värmebehandlingstillstånd och mekaniska egenskaper.

Legeringsstål

Legerat stål (jämfört med kolstål) har ett brett spektrum av egenskaper såsom styrka, hårdhet, seghet, slitstyrka, korrosionsbeständighet och härdbarhet vilket gör det lämpligt för användning inom mycket krävande områden. Stålet kan exempelvis användas till turbinblad, kärnreaktorer, med mera. Materialet kan också användas där det krävs stor motståndskraft mot extrem värme och/eller korrosion.

Legerat stål har ett brett användningsområde – från vardagliga handverktyg och bestick till turbinblad för jetmotorer och kärnreaktorer som ställer mycket höga krav på materialet.

Industrier

Legerat stål har många användningsområden inom olika branscher, inklusive:

 • Bilindustri
 • Gruvdrift
 • Maskiner och utrustning
 • Järnvägar
 • Vägbyggen
 • Byggnader
 • Apparater
 • Offshoreindustri

UVE Wire of alloyed steel HS 72299090
Increased by 9.89% in Jun 2023 compared to May 2023.
Increased by 40.92% in Jun 2023 compared to Jun 2022.

Priset på legerat stål

Legerat stål har specifika egenskaper som krävs för att kunna tillämpas inom olika industrier. Därför kan priset på legerat stål variera kraftigt beroende på de olika graderna gällande sammansättning av legeringsgrundämne, tillverkningsprocess och storlek.

Om du letar efter en specifik tabell över legerat stål eller vill ha mer information om kostnaden för legerat stål, kontakta oss så hjälper vi dig att få tillgång till den kostnadsdata som du behöver.

Prisutveckling för legeringsstål

UVE Wire of alloyed steel HS 72299090
Increased by 4.76% in Jun 2022 compared to May 2022.
Increased by 2.28% in Jun 2022 compared to Jun 2021.

Hur kan vi hjälpa dig?

Prognos system samlar data från flera källor för att ge dig aktuell information på ett ställe. Få tillgång till diagram över prisindex för legerat stål och kostnadsdata för att kunna få unika insikter i priser, räntor, index, prognoser och produktionsutveckling för legerat stål. Med data anpassad för din specifika situation kan du förbereda dina faktabaserade förhandlingar för att få ut det mesta av dina leverantörer. Kontakta Prognos idag.

FAQ

Är legerat stål billigare än rostfritt stål?

Eftersom legerat stål har specifika egenskaper som krävs för särskilda användningsområden kan priset på legerat stål variera kraftigt beroende på stålets sammansättning, tillverkningsprocess och storlek. Detsamma kan sägas om rostfritt stål

Hur många typer av legerat stål finns det?

Legerat stål kategoriseras främst i två grupper baserat på deras legeringshalt:

 • Hög-legeringsstål: Definierat av en hög andel legeringsgrundämnen i stålet, mer än 8%.
 • Låg-legeringsstål: Definierat av en låg andel legeringsgrundämnen i stålet, mindre än 8%.

Legerat stål kan ibland också kategoriseras efter typ baserat på typen av legering och dess koncentration. Följande grundämnen är vanliga att kombinera stålet med:

 • Aluminium – tar bort syre, svavel och fosfor från stålet.
 • Bly – förbättrar stålets förmåga att bearbetas.
 • Krom – ökar stålets slitstyrka, hårdhet och seghet.
 • Kobolt – ökar materialets stabilitet och främjar bildandet av fri grafit.
 • Koppar – förbättrar härdning och korrosionsbeständighet.
 • Mangan – ökar härdbarheten, duktilitet, slitstyrka och högtemperaturhållfasthet.
 • Molybden – sänker kolhalten och ger styrka vid rumstemperatur.
 • Nickel – förbättrar materialets styrka, korrosionsbeständighet och oxidationstålighet.
 • Kisel – ökar styrkan och magnetismen.
 • Titan – förbättrar materialets hårdhet och styrka.
 • Wolfram – förbättrar materialets hårdhet och styrka.
 • Vanadin – ökar seghet, styrka, korrosionsbeständighet och stötmotstånd.