Vad är Kraljics matris?

KONTAKTA OSS

Kraljic-matrisen är en metod för att kategorisera specifika inköp baserat på deras betydelse för ett företag och komplexiteten av marknaden.

Kraljic-matrisen används för att identifiera den strategiska vikten av olika inköpsfamiljer (både interna och externa). Dess slutgiltliga mål är att hjälpa dig identifiera och välja den mest lämpliga inköpsstrategin för varje inköp, och hur du ska anpassa den för att minimera risker och maximera vinstmarginaler. Kraljics matris hjälper dig att ranka produktinköp och leverantörer för att avgöra vilka som bör främjas, och vilka som inte är värda risken.

Leverantörsmatris

Medan Kraljic-matrisen främst associeras med att kategorisera produkter så kan den även användas för att kategorisera leverantörer. Istället för att identifiera det strategiska värdet av en specifik artikel så strävar den efter att identifiera vilken av dina leverantörer som är viktigast och skapar mest mervärde för dig.

I denna artikel lär vi ut allt du behöver veta om Kraljic-modellen, hur du gör en Kraljic-matris, exempel på hur den kan se ut, fördelarna med Kraljics matris för förhandlingsteknik för inköp och hur Prognos kan hjälpa dig framställa en bättre matris utifrån dina behov.

Kraljic matrix | prognos

Att förstå Kraljics matris portföljanalys

Innan vi tillämpar Kraljics matris portföljanalys måste vi förstå vilka nyckelfaktorer den utgår ifrån. De två axlarna i Kraljics matris är:

  • Marknadskomplexitet syftar till faktorer som huruvida monopol eller oligopol finns, inträdesbarriärer, teknologiska utvecklingar, logistikkostnader och logistikkomplexitet, etc.
  • Betydelsen av inköpet syftar till faktorer som den totala kostnaden av ägarskap, ren förtjänst, differentiering och det mervärde inköpet skapar för ditt företag och inköpsprocess.

Kvadranterna i Kraljics matris

Matris #1

I första steget av Kraljics matris fördelas inköpen in i fyra kvadranter i enlighet med de två axlarna. Varje kvadrant i Kraljic-matrisen har sina unika egenskaper och associerade strategier:

Icke-kritiska artiklar: (Låg Risk – Låg Effekt)

Klassifikationen icke-kritiska artiklar syftar till inköp som har låg till ingen effekt på din affärsverksamhet och finns i stora mängder, till exempel: kontorsmaterial.

Strategi: Effektivisera och automatisera inköpsprocessen och bevaka inköpta volymer.

“Hävstångs”-artiklar: (Låg Risk – Hög Effekt)

Klassifikationen “Hävstångs”-artiklar syftar till inköp som har en hög effekt på din affärsverksamhet och finns också i stora mängder. Dessa artiklar innehar hög flexibilitet och har ofta stor besparingspotential.

Strategi: Utnyttja din köpkraft. Sätt leverantörer i konkurrens med varandra, förhandla eller ersätt produkter.

Flaskhalsartiklar: (Hög Risk – Låg Effekt)

Klassifikationen flaskhalsartiklar syftar till inköp som har låg till ingen effekt på din affärsverksamhet, men är enbart tillgängliga i ett begränsat utbud eller från ett fåtal leverantörer.

Strategi: Var omsorgsfull med leverantörer som erbjuder produkten och försök införskaffa ett lager av den specifika produkten.

Strategiska artiklar: (Hög Risk – Hög Effekt)

Klassifikationen strategiska artiklar syftar till inköp som har en hög effekt på din affärsverksamhet, men är enbart tillgängliga i ett begränsat utbud eller från ett fåtal leverantörer. Dessa är ofta ovanliga och unika resurser.

Strategi: Försök skapa långvariga samarbeten med leverantörer som erbjuder den specifika artikeln, försök att skapa ett lager av dem om möjligt.

Fortsatt applikation av Kraljics matris

Användningen av Kraljics matris portföljanalys slutar ofta vid att identifiera typen för varje inköp och vilken inköpsstrategi som lämpar sig bäst. Det finns dock ytterligare två matriser att tillämpa för fortsatt analys. Dessa är aningen mer komplexa och gräver djupare i dina inköpsstrategier, vilka utmaningar det finns och hur du kan förbättra dina inköpsstrategier.

Matris #2

Den andra delen av Kraljics matris portföljanalys består av två matriser fördelade över fyra moment:

Klassificera inköp

En andra matris med samma kvadranter som för matris #1 etableras med två nya axlar:

  • Vinstpåverkan syftar till antalet köpta artiklar, den totala inköpskostnaden och artikelns effekt på produktkvalitet och företagstillväxt.
  • Anskaffningsrisk syftar till hur tillgänglig en specifik produkt är, hur många leverantörer som erbjuder den, såväl som dess efterfrågan på marknaden.

Börja med att klassificera alla dina handelsvaror, komponenter, produkter, delar och tjänster enligt deras vinstpåverkan och anskaffningsrisk som i matris #1.

Marknadsanalys

För att kunna utvinna användbar information ur denna klassificering behöver artiklarna ställas i kontrast till rådande marknadssituation.
Detta inkluderar att undersöka hur stor förmåga olika leverantörer har och hur mycket köpkraft du som kund har på marknaden.
Vi rekommenderar att göra detta via Porters femkraftsmodell som identifierar fem krafter som utgör en konkurrensutsatt miljö och som påverkar dina vinstmarginaler. Dessa inkluderar: konkurrensmässiga rivaliteter, leverantörskraft, köparens köpkraft, hotet av ersättning, hotet av nya aktörer.

Matris #3

Strategisk positionering

Nästa steg är att klassificera alla artiklar tidigare identifierade som “strategiska artiklar” i Steg 1 enligt marknadsanalysen du gjorde i Steg 2 i en tredje Kraljic-matris.

Åtgärdsplan

Den tredje matrisen består av tre olika möjliga åtgärdsplaner att fördela artiklarna inom:

  • Utnyttja: Få ut det mesta av din köpkraft. Säkra bra kontrakt och utveckla långvariga relationer med olika leverantörer för att reducera ankaffningsrisken.
  • Diversifiera: Sök alternativa leverantörer eller produkter för att försöka minimera anskaffningsrisken.
  • Balans: Hitta en balans mellan att utnyttja och diversifiera.

Kraljics matris – Exempel: Tesla

Nedan är ett Kraljics matris exempel för hur det kan se ut för elbilstillverkaren Tesla:

För att tillverka sina elbilar behöver Tesla köpa in bultar, skruvar, hjul med mera. Dessa är standardartiklar med flera tillgängliga leverantörer. Teslas mål bör vara att förenkla, och om det går: automatisera, inköpsprocessen och hanteringen av dessa artiklar.

Tesla köper även in skärmar för sin satellitnavigeringsutrustning. Många leverantörer kan förse Tesla med dessa typer av skärmar, men de är samtidigt essentiella för Tesla då de hjälper dem särskilja sig från andra elbilstillverkare, även fast många andra tillverkare numera börjat imitera Teslas interiörer med stora skärmar. Tesla bör fråga leverantörer om anbud för deras tjänster för att få ett så bra pris som möjligt.

Anta att det finns endast ett företag i hela världen som tillverkar tyget som Tesla använder för sina bilsätesöverdrag. Tyget är inte en vinstdrivande faktor, men det är en flaskhals-artikel eftersom det enbart finns en leverantör. I detta fall bör Tesla etablera ett kontrakt med leverantörer för att garantera kontinuerlig tillgång till tyget och säkerställa lagernivåer. 

Vissa sällsynta jordartsmetaller som kobolt, litium och nickel är essentiella för tillverkningen av elbilar men som det råder brist på globalt. Tesla bör, och har redan, etablerade partnerskap med gruvbolag för att säkerställa kontinuerlig tillgång av dessa sällsynta metaller.

Få ut mer av din Kraljic matris med Prognos

Det krävs stora mängder data för att skapa en detaljerad och användbar Kraljic-matris. Men att samla in alla data manuellt och rota igenom databas efter databas är en lång process. Med plattformen Prognos slipper du det. Vi ger dig tillgång till all relevant kostnadsdata du behöver för att kunna skapa en detaljerad och djupdykande Kraljic-matris som hjälper dig identifiera vilka inköpsstrategier som är lämpliga för dina inköp. Prognos är tillgänglig i form av två olika lösningar:

  • Prognos Online ger dig tillgång till över 8 000 kontinuerligt uppdaterade kostnadsindex om råmaterial, omkostnader, skatt & transport, personalkostnader och valutor i ett fullt interaktivt verktyg som förvandlar alla data att matcha dina behov.
  • Prognos Tailored är vår mer sofistikerade plattform som ger dig tillgång till interaktiva, kontinuerligt uppdaterade rapporter där du kan fördjupa dig i kostnadsdata för material, jämföra priser med din egen kostnadsutveckling, exportera grafer och underliggande data för ytterligare analys, i till exempel Kraljic-matrisen. Rapporterna är skräddarsydda enligt dina behov av Prognos experter.

Vill du veta mer om hur Kraljics matris tillämpas, vilka fördelar Kraljic-modellen erbjuder och hur den kan stödja din leveranskedja? Eller önskar du en demo för hur våra plattformar fungerar? Kontakta Prognos idag så hjälper vi dig.

 

Frågor & Svar

Vad används Kraljics matris för?

Kraljics matris är en metod för att kategorisera specifika inköp eller leverantörer baserat på deras betydelse och komplexiteten av marknaden. Den strävar efter att identifiera vilken strategi som bär mest strategiskt värde och fördelar för ett företag.

Vad är flaskhalsar i en leveranskedja?

En flaskhals i en leveranskedja syftar till en process där inmatningen är snabbare än utmatningen. En flaskhals kan uppstå då ett företag inte har ordentlig utrustning, ineffektiva processer eller dålig produktivitet då arbetskraften inte används effektivt.

Kraljics matris kan hjälpa ett företag att identifiera sådana flaskhalsar och anledningen varför de uppstått.

Vad är en upphandlingsmatris?

En upphandlingsmatris är en inköpsplan i form av en matris. Det är en guide till inköp av artiklar och tjänster som kan variera i både form och storlek beroende på behov och krav. Den bidrar med information om den inköpta artikeln eller produkten, vad de rekommenderade inköps- och betalningsmetoderna är, vilka leverantörskontrakt som bör användas, etc.

Vad är leverantörspositionering?

Leverantörspositionering syftar till en leverantörs position i Kraljics matris baserat på hur viktiga de är som leverantör för företaget och de associerade riskerna med leverantören.

Förbättra din förhandlingsteknik med Prognos Tailored!

Få bättre koll på din marknad! Prognos Tailored är en Online plattform för att underlätta faktabaserade förhandlingar! Prognos Tailored ger dig tillgång till rapporter skräddarsydda efter dina behov.

Testa Prognos Tailored

Jacob Mannheimer, New Customer Contacts | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

VD, Nykundskontakt

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss

Nytt fält