Stålprisindex

Stålprisindex-diagram hjälper er att hålla er uppdaterade och se den historiska och globala stålprisutvecklingen. Vill ni ha tillgång till ytterligare data för att få unika insikter om stålprisindex, priser, prognoser och produktionstreden världen över? Med Prognos kan ni få tillgång till de kostnadsdata just ni behöver!

Steel Price Index Chart

Price development

Vi tillhandahåller lösningar efter dina behov!


KONTAKT OSS

Kontakta oss för information om våra produkter eller tjänster

Vi kommer att kontakta dig om du har några frågor.

Kontakta oss

STÅLÖVERSIKT

Stål är en legering av järn och kol och har stor hållfasthet och stor brottresistens. Stål är ett av världens viktigaste material på grund av sin höga draghållfasthet och sitt låga pris. Det är också ett av världens mest återvunna material med en global återvinningsgrad på över 60% eftersom materialet är mycket lätt att återvinna och har egenskaper som gör att det kan återvinnas i all oändlighet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Prognos system samlar in data från flera källor för att kunna ge dig uppdaterad information på ett och samma ställe. Med oss får du tillgång till de diagram och den kostnadsdata för stålprisindex som du behöver för att hålla dig uppdaterad och få unika insikter i stålindex, priser, prognoser och produktionstrender. Förbered dina faktabaserade förhandlingar med Prognos för att få ut det mesta av dina leverantörer, med data anpassad efter din specifika situation..

Industrier

Stål har ett mycket brett användningsområde och används i bland annat bilar, byggprodukter, kylskåp, tvättmaskiner, lastfartyg och kirurgiska skalpeller. Det används främst inom följande industrier:

  • Byggnader & infrastruktur
  • Mekanisk utrustning
  • Bilindustri & transport
  • Hushållsapparater
  • Elektrisk utrustning
  • Säkerhet och försvar

Stålindex - Uppdateringar

MPI Basic iron, steel & ferro-alloys
Decreased by 3.06% in Jul 2023 compared to Jun 2023.
Decreased by 23.82% in Jul 2023 compared to Jul 2022.

MPI HR steel sheet & strip
Decreased by 2.1% in Nov 2022 compared to Oct 2022.
Decreased by 44.57% in Nov 2022 compared to Nov 2021.