Allt du behöver vet om prisindex för råvarupriser

KONTAKT OSS

Ett prisindex är ett normaliserat genomsnitt av prisförhållanden för en viss klassifikation av varor eller tjänster i relation till deras priser för ett basår. De används för att jämföra hur prisfamiljer skiljer sig i relation till olika tidsperioder och/eller geografiska platser för att få en god överblick över marknaden.

Prisindexdata och annan prisinformation kan användas som grunden för avancerade sourcing-strategier. Det tillåter företag att:

 1. Skapa grunden för att kunna utföra statistisk regressionsmodellering, skapa prediktionsmodeller och prognoser.
 2. Bättre förstå samverkan mellan råmaterial och påverkan på råvarupriser.
  Skapa övertygande argument för prisjusteringar i förhandlingar med sina leverantörer.
 3. Utföra mer robusta spendanalyser i kombination med Business Intelligence-verktyg, ERP och inköpssystem.
 4. Skapa en faktabaserad förhandlingsteknik med leverantörer.

 

Kategorier för råvaruprisindex

Råvaruprisindex delas in i två kategorier – mjuka och hårda råvaror.

Mjuka råvaror

Mjuka råvaror syftar till produkter som har odlats och/eller tagits hand om, till exempel jordbruksprodukter, boskap och andra relaterade primärprodukter. Mjuka råvaror inkluderar men är inte begränsat till:

 • Spannmål: Korn, ris, vete.
 • Boskap & kött: Gödsvin, nötboskap, sidfläsk.
 • Kaffe
 • Socker
 • Mjölk

Hårda råvaror

Hårda råvaror syftar till alla naturliga resurser såsom metaller, olja, etc. Hårda råvaror inkluderar men är inte begränsat till:

 • Energi: Kol, etanol, bensin, naturliga gaser, propan.
 • Basmetaller: Bly, zink, nickel.
 • Ädelmetaller: Guld, silver, platina.
 • Plast: Polyetylen, polypropylen, polyvinylklorid.
 • Kemikalier: Ammoniak, etanol, svavelsyra.

Commodity Price Indexes

Kan du skapa råvaruprisindex på egen hand?

Ja, men att skapa ett råvaruprisindex är en komplex och tidskrävande process som inkluderar tre svåra utmaningar: datainsamling, vägning och justering vid partiskhet.

Datainsamling

Den största utmaningen med att skapa ett råvaruprisindex är att samla in ett prisurval som är representativt för referenspriserna för varje råvara som ska observeras. En komplett urvalsprocess är i de flesta fallen nödvändig. Desto större och mer komplext området råvaruprisindexet ska täcka, desto mer komplext måste provtagningsmönstret vara, och desto längre tid tar det.

Vägning

Vägning syftar till att kombinera jämförelsetalen för råvarupriset så att prisförändringarna av hela råvarugruppen är korrekt beskrivet från en tidsperiod till en annan. Detta börjar vanligtvis med att ta fram ett genomsnittspris för jämförelsetalen för olika råvaror från olika källor. Tyvärr leder detta till ett annat problem: råvarorna behöver anges olika viktningar då alla råvaror inte är lika värdefulla för ett företag.

Justering vid partiskhet

Den sista utmaningen är problemet med kontinuerlig kvalitetsförändring under årens lopp och tendensen att ignorera förändringar i kvalitet vid framställning av ett prisindex. Kvaliteten av varor förändras kontinuerligt till den grad att det är högst osannolikt att produkterna en person köper in idag är identisk gällande fysiska och tekniska egenskaper till de som ens förfäder köpte. Därav kan en partiskhet uppstå, antingen uppåtgående (om kvaliteten förbättrats), eller nedåtgående (om kvaliteten försämrats).

Till exempel: teknologiska förbättringar kan ibland sänka kostnad av teknologiska varor (som TV-skärmar eller datorer) på grund av att de både blivit mer effektiva (T.ex. lägre energiförbrukning) och är billigare att tillverkare (T.ex. billigare material). Det finns i dagsläget inget fullt tillfredsställande tillvägagångssätt att hantera problemet av kvalitetsförändringar.

Vad är alternativet?

Att skapa sina egna prisindex för att identifiera utvecklingar för råvaror är en komplex och tidskrävande process. Med Prognos slipper du detta. Vi ger dig tillgång till tusentals olika prisindex om råvarupriser såväl som tillverkningskostnader, skatt och transport, personalkostnader och valutor.

Vi ger dig tillgång till den objektiva råvaruprisdata du behöver för att kunna få ut det mesta av dina leverantörer, med data skräddarsydd efter din specifika situation och dina behov.

Läs mer

Förbättra din förhandlingsteknik med Prognos Tailored!

Prognos Tailored ger dig tillgång till rapporter skräddarsydda efter dina behov.
Testa Prognos Tailored

Jacob Mannheimer, New Customer Contacts | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

VD, Nykundskontakt

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss

Nytt fält