Utveckla en produktinköpsstrategi för handelsvaror

Produktinköpsstrategi för handelsvaror | Hede Safety

Strategiskt inköp innebär att man tar ett strategiskt grepp för att proaktivt och långsiktigt välja leverantörer inom era respektive kategorier. Strategiskt inköp kan beskrivas som en återspegling av integrationen av upphandlings- eller inköpsstrategi med den övergripande företagsstrategin.

Ett exempel på strategiskt inköp är inköpsstrategin för handelsvaror (generella varor som ej är specialbeställda). Produktstrategin för handelsvaror är helt enkelt en inköpsstrategi för inköp av kvalitetsvaror och -tjänster till lägsta pris. Observera att i detta fall inte bara ser till råvaror som koppar, malm, bomull, eller korn. I detta fall refererar vi i stället till kategorier eller grupper av varor eller tjänster, vilka självklart också inkluderar råvaror.

På grund av hög konkurrens på dagens globala marknad, krävs det ofta att inköps/SCM (Supply Chain Management)-teamet utvecklar fokuserade koncept och metoder och anpassar dem till organisationens inköpsbeteende. En inköpsstrategi för handelsvaror är baserad på CSSP (Category Sourcing Strategy Plans) som säkerställer användningen av systematiska processer för att utveckla inköpsstrategierna för att uppnå organisationens SCM-mål och stödja företagets mål.

Nedan kommer en guidad 7-stegs-process för att utveckla en generisk inköpsstrategi för handelsvaror.

Läs mer
Jacob Mannheimer, New Customer Contacts | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

VD, Nykundskontakt

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss

Nytt fält