Förbättra din förhandlingsteknik med Prognos kostnadsanalyser!

Förbättra din förhandlingsteknik och minska dina inköpskostnader med hjälp av Prognos MKA AB kostnadsanalyser som är skräddarsydda efter dina behov.

Steal Profiles Banner

ÖVERSIKT

Prognos Tailored

Prognos Tailored ger dig tillgång till rapporter skräddarsydda efter dina behov. Du får tillgång till interaktiva och kontinuerligt uppdaterade kostnadsanalyser som kan användas vid ett strategiskt inköp. I rapporterna kan du analysera hur underliggande kostnadskomponenter har utvecklats för att jämföra dem med din egen prisutveckling. Rapporterna gör det möjligt för dig att komplettera din spendanalys med ett externt perspektiv med hjälp av marknadsdata.


FUNKTIONER

Prognos Funktioner

Olika typer av interaktiva modeller och rapporter levereras via Prognos skräddarsydda plattform. Varje rapport är anpassad till din organisations specifika behov och köpbeteende. 

Should Cost Trackers

Den strategiska köparen hålls uppdaterad om alla viktiga kostnadsändringar hos sina huvudleverantörer och produkter. Våra experter analyserar kostnadsstrukturen för din produkt och levererar en skräddarsydd rapport med index för alla underliggande kostnadsdrivare.

Selected Indicies

Våra experter väljer index anpassade efter dina produkter, leverantörer och organisation från vår databas med över åtta tusen index.

Country Focus

Förstå dina viktigaste leverantörsmarknader. Få information om kostnadsdrivare som arbetskraftskostnader, valuta- och tillverkningskostnader och andra indikatorer för ett visst leverantörsland.


PRODUKT

Prognos Online

Med Prognos Online får du tillgång till över 8 000 index för råvaror, komponenter, löner och valutor. Det interaktiva online-verktyget ger en samlad bild över faktorer som påverkar ditt inköpspris.

Prognos Online-plattforms interaktiva verktygsinloggning

REKOMMENDATIONER

Rekommenderas av företag och
personer över hela världen

A few days after I received your model I renegotiated the prices with my main supplier. I received a price reduction of 15%, which wouldn’t be possible without this support.

Category Manager

By using Prognos’ Should Cost Tracker I renegotiated 5 frame agreements which led to a 5% cost reduction within my category.

Category Manager

After our previous supplier wouldn’t adjust their prices according to indications from our models from Prognos, we made the decision to look for a new supplier. The funny thing is that the new prices, after the sourcing project, were exactly in line with what Prognos models suggested. This saved us about 20% within this major category.

Purchasing Manager

Teamdiskussioner, presentationer | Prognos MKA AB

Några intressanta siffror

40 år

Erfarenhet

1000+

Klienter

3000+

Kostnadsanalyser

Vår Data


TJÄNSTER
Prognos-systemet samlar in data från flera källor för att ge dig uppdaterade data på ett ställe.

Råmaterial

Råvarukostnader från hela världen samlas från flera källor och kombineras till en central källa.

Personalkostnader

Arbetskraftskostnader från olika sektorer i olika länder över tid.

Omkostnader

Kostnadsmodeller som inkluderar arbetskraft, utrustning, kapitalkostnader och fastigheter.

Valutor

Valutadata gör det möjligt att se alla transaktioner i olika valutor för att ta hänsyn till valutaeffekter.

Skatt & Transport

Transportpriser och skattetaxor samlade från officiella källor.

Jacob Mannheimer, New Customer Contacts | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

VD, Nykundskontakt

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss

Nytt fält