Basmetallprisindex

Diagram över prisindex för råvaror – håll dig uppdaterad och se historisk utveckling av prisindex för basmetaller. Vill du ha tillgång till ytterligare data för att få unika insikter i basmetallindex, priser, prognoser och produktionsutveckling globalt? Få tillgång till kostnadsdatan du behöver från Prognos.

Metallprisindexdiagram

Prisutveckling

Vi erbjuder lösningar enligt dina behov!


KONTAKTA OSS

Kontakta oss för information om våra produkter eller tjänster

Vi kommer att kontakta dig om du har några frågor.

KONTAKTA OSS

Icke-järnhaltiga basmetaller – ÖVERSIKT

Icke-järnhaltiga basmetaller som koppar, aluminium, bly, nickel, tenn och zink används allmänt inom tillverkning av industri- och konsumentprodukter. Priserna på metallerna driver betydande beslut inom de flesta tillverkningsorganisationer och därmed fortsätter efterfrågan att öka.

För populära basmetaller erbjuder många marknader termins- och optionskontrakt som gör det möjligt för marknadens parter att minska potentiell volatilitet i metallmarknadens pris gällande tillgång. Vår omfattande uppsättning råvaruindex för icke-järnhaltiga basmetaller ger dig möjlighet att minska risken som rör både basmetallmarknader och förhandlingar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Prognos system samlar in data från flera källor för att ge dig aktuell information samlat på ett enda ställe. Systemet ger dig tillgång till de diagram och den kostnadsdata för basmetallprisindex som du behöver för att kunna hålla dig uppdaterad och få unika insikter i basmetallindex, priser, prognoser och produktionsutveckling. Med data skräddarsydd efter din specifika situation får du bättre förhandlingsläge och kan få ut det mesta av dina leverantörer.

Metal Price Development

MPI Basic metals
Decreased by 2.02% in Jul 2023 compared to Jun 2023.
Decreased by 12.11% in Jul 2023 compared to Jul 2022.