Förhandlingssupport

Förhindra orimliga prisökningar, få en mer kunnig inköpsorganisation och säkra rättvisare priser på lång sikt. Prognos förhandlingssupport säkerställer de bästa resultaten under prisförhandlingar med leverantörer. Vi förser dig med datadrivna insikter, expertvägledning och självförtroendet för att kunna säkra rättvisa avtal.

Steal Profiles Banner

HUR VI KAN HJÄLPA TILL:

Vilken förhandlingssupport behöver du?

Coaching

Prognos experter stödjer och coachar ditt inköpsteam, tillhandahåller dem med kunskap och datadrivna insikter för att kunna genomföra faktabaserade förhandlingar. Vi hjälper till att identifiera motargument till leverantörens påståenden baserade på vår omfattande marknadsdata som du tar med till förhandlingsbordet. Denna tjänst inkluderar en timmes möte med ditt team för att diskutera och öva på att presentera argumenten.

Projektledningsstöd

Vi deltar i förberedande möten och diskussioner med leverantörer. Även om vi inte leder förhandlingarna arbetar vi nära tillsammans med ditt förhandlingsteam tills ett tillfredsställande kontrakt har etablerats. Våra experter stödjer din projektledning för att säkerställa självförtroende och framgångsrika resultat genom hela projektet.

Inköpsprojektledare

Vi går in som er inköpsprojektledare där vi tar fullt ansvar för förhandlingen. Vi hanterar alla aspekter av förhandlingsprocessen, inklusive marknadsanalys, identifiering och jämförelse av leverantörer, koordinering av resurser (datainsamling etc.) och leverantörsofferter, samt slutlig avtalsskrivning. Som din representant säkerställer Prognos det bästa möjliga utfallet för din organisation.


VARFÖR PROGNOS?

Inköpsstöd med Prognos

Vår långvariga erfarenhet av inköpsprojekt, tillgång till värdefulla marknadsindex och åtagande att leverera faktabaserade argument gör Prognos till den ideala partnern för dina prisförhandlingar med leverantörer. Med Prognos inköpsstöd kan du:

 

  • Förhindra omotiverade prisökningar
  • Utveckla en mer kunnig inköpsorganisation
  • Säkra långsiktigt rättvisa priser genom effektiva förhandlingar.

Få ut det mesta av dina förhandlingar med Prognos och säkra rättvisa avtal för din organisation. Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra tjänster för förhandlingssupport och hur de kan gynna ditt företag.

Jacob Mannheimer, CEO | Prognos MKA AB

FEATURES

Prognos Features

Different types of interactive models and reports are delivered through the Prognos Tailored platform. Each report is tailored to your organisation’s specific needs and purchasing behaviour. 

Should Cost Trackers

The Should Cost Tracker keeps the strategic purchaser updated on all key cost changes at your main suppliers and products. Our Prognos experts analyse the cost structure of your product and delivers a tailored report with indices for all included cost drivers.

Selected Indicies

Our experts select indices that are important for your products, suppliers and organisation from our database with over eight thousand indices.

Country Focus

Understand your key supplier markets. Get data on cost drivers like labour costs, currency and manufacturing costs and other general economic indicators regarding a certain supplier country.

Frequently asked questions

Vad är förhandlingssupport?

Förhandlingssupport avser tjänster som är utformade för att hjälpa individer eller organisationer att förbereda och navigera processen för att förhandla fram avtal med andra. Förhandlingssupport kan inkludera ett spektrum av aktiviteter, såsom coaching, strategiutveckling, forskning och analys, samt representation i förhandlingar.

Varför kan jag behöva förhandlingssupport?

Du kan behöva förhandlingssupport om du är involverad i en särskilt komplex, högrisk eller kontroversiell förhandling. Förhandlingssupport kan hjälpa dig att utveckla en tydlig strategi för att uppnå dina mål, förutse potentiella utmaningar eller hinder och bygga ditt självförtroende och dina färdigheter som förhandlare.

Vilka är de potentiella fördelarna med att använda förhandlingssupport?

De potentiella fördelarna med att använda förhandlingssupport inkluderar:

 

  • Ökad självkänsla och kompetens som förhandlare
  • Större klarhet och fokus i din förhandlingsstrategi
  • Förbättrad förståelse för den andra partens intressen, prioriteringar och motivationer
  • Tillgång till specialiserad expertis eller insikter som kan förbättra dina förhandlingsresultat
  • Förbättrade färdigheter för kommunikations- och relationsbyggande som gynnar dig i framtida förhandlingar.

TESTIMONIALS

Loved by businesses and individuals across
the globe

A few days after I received your model I renegotiated the prices with my main supplier. I received a price reduction of 15%, which wouldn’t be possible without this support.

Category Manager

By using Prognos’ Should Cost Tracker I renegotiated 5 frame agreements which led to a 5% cost reduction within my category.

Category Manager

After our previous supplier wouldn’t adjust their prices according to indications from our models from Prognos, we made the decision to look for a new supplier. The funny thing is that the new prices, after the sourcing project, were exactly in line with what Prognos models suggested. This saved us about 20% within this major category.

Purchasing Manager

Team discussions, presentations | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer, CEO | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

CEO, New Customer Contacts

Get In Touch

Please fill the fields below and we will get in touch with you if you have any queries.

Nytt fält