Maximera effektiviteten av dina byggmaterialinköp med Prognos

KONTAKTA OSS

Byggindustrin är en projektbaserad bransch. Att vara styrd på projekt-till-projekt-basis gör att kostnader ofta är osammanhängande och svåra att analysera. Mer ofta än sällan när det kommer till kostnaden för enskilda projekt, kan eller vill inte projektledare inkludera indirekta kostnader (såsom transportkostnader) även om dessa ofta är kritiska för alla typer av projekt-baserade aktiviteter.

Istället fokuserar många projektledare nästan uteslutande på de direkta byggkostnaderna, såsom material- och lönekostnader. Därmed försummas en väsentlig del av byggprojektets totala kostnader.

Anledningen till varför det händer varierar från person till person, företag till företag, och projekt till projekt. Men utifrån erfarenhet härstammar problemet ofta från avsaknaden av lättillgänglig, pålitlig, och konkret kostnadsdata.

Vikten av tillgänglig kostnadsdata

Kunskap är makt, och data är kunskap.

Att ha tillgång till stora mängder kostnadsdata är en förutsättning för att du ska få ut maximalt värde ur dina leverantörer. Med pålitlig data får du viktig information både om direkta och indirekta kostnader kopplade till inköpen för ditt specifika byggprojekt och för industrin i stort. Denna information kommer också att ge dig en bättre förhandlingsposition än dina leverantörer eller åtminstone jämna ut förutsättningarna.

Läs mer

Förbättra din förhandlingsteknik med Prognos Tailored!

Få bättre koll på din marknad! Prognos Tailored är en Online plattform för att underlätta faktabaserade förhandlingar! Prognos Tailored ger dig tillgång till rapporter skräddarsydda efter dina behov.

Testa Prognos Tailored

Jacob Mannheimer, New Customer Contacts | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

VD, Nykundskontakt

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss

Nytt fält