Optimera dina inköp av byggmaterial med Prognos

KONTAKTA OSS
Byggindustrin är en projektbaserad bransch. Att vara styrd på projekt-till-projekt-basis gör att kostnader ofta är osammanhängande och svåra att analysera. Mer ofta än sällan när det kommer till kostnaden för enskilda projekt, kan eller vill inte projektledare inkludera indirekta kostnader (såsom transportkostnader) även om dessa ofta är kritiska för alla typer av projekt-baserade aktiviteter.

Istället fokuserar många projektledare nästan uteslutande på de direkta byggkostnaderna, såsom material- och lönekostnader. Därmed försummas en väsentlig del av byggprojektets totala kostnader.

Anledningen till varför det händer varierar från person till person, företag till företag, och projekt till projekt. Men utifrån erfarenhet härstammar problemet ofta från avsaknaden av lättillgänglig, pålitlig, och konkret kostnadsdata.

Vikten av tillgänglig kostnadsdata

Kunskap är makt, och data är kunskap.

Att ha tillgång till stora mängder kostnadsdata är en förutsättning för att du ska få ut maximalt värde ur dina leverantörer. Med pålitlig data får du viktig information både om direkta och indirekta kostnader kopplade till inköpen för ditt specifika byggprojekt och för industrin i stort. Denna information kommer också att ge dig en bättre förhandlingsposition än dina leverantörer eller åtminstone jämna ut förutsättningarna.

Inköpsverktyg för byggbranschen

Svårigheten ligger i tillgången till kostnadsdata. Medan du kan genomsöka internet och kontakta tillverkare söka ut kostnadsdata själv, är det en rätt invecklad process som kräver både tid och kraft. Istället kan du använda ett inköpsverktyg specifikt anpassat för byggbranschen, med syfte att ge tillgång till index på alla relevanta kostnadskomponenter, såsom materialkostnad, tillverkningskostnad, tull och transportkostnad, lönekostnad och valutakostnad.

Användandet av inköpsverktyg håller på att bli en av de främsta inköpsstrategierna inom byggbranschen, vilket grundar sig på två anledningar:

1. Det sparar tid och möjliggör för dig att fokusera på din kärnverksamhet och förbereda för förhandling med leverantörer

2. Det ger dig tillgång till pålitlig och kontinuerligt uppdaterade index som kan användas i en faktabaserad förhandlingsstrategi

Att använda Prognos som ett inköpsverktyg till ditt byggprojekt

Att använda Prognos verktyg vid inköp av byggmaterial ger dig tillgång till att de data du behöver för att få ut maximalt av dina leverantörer, med data anpassad specifikt till din situation. Prognos system samlar data från olika källor för att ge dig uppdaterad data samlad på en plats, oavsett om det gäller råmaterial, produktionskostnad, tull och transportkostnad, lönekostnad, eller valutakostnad.

Prognos finns tillgång som två olika plattformar:
Från vår plattform Prognos Tailored kan du nå interaktiva och kontinuerligt uppdaterade rapporter där du kan tränga djupare ner i dina kostnadsdata, jämföra priser med kostnadsutveckling, exportera grafer, eller exportera underliggande data för ytterligare analys. Rapporterna är anpassade till tina behov av Prognos, och ger dig möjlighet att fokusera på förhandlingsstrategi istället för att hitta data. Du kan också få tillgång till fler funktioner såsom: should-cost analyser, enskilda index eller landspecifika data.
Med Prognos Online får du tillgång till över 8 000 index för råmaterial, komponenter, löner, och valutor i ett interaktivt och onlinebaserat verktyg med möjlighet att transformera data efter dina behov.

Kontakta oss för att testa Prognos plattform idag och se vilka fördelar du kan få genom bättre kostnadsdata.

Läs mer

Förbättra din förhandlingsteknik med Prognos Tailored!

Prognos Tailored ger dig tillgång till rapporter skräddarsydda efter dina behov.
Testa Prognos Tailored

Jacob Mannheimer, New Customer Contacts | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

VD, Nykundskontakt

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss

Nytt fält