Utvalda Index

Navigera genom den komplexa världen av marknadsindex med Prognos. Med otaliga index tillgängliga kan det vara utmanande att välja de som bäst representerar dina unika behov. Vår tjänst Utvalda Index förenklar denna process där vi hjälper dig att hitta, förstå och välja index som är relevanta för din verksamhet. Vi vet hur man väljer och använder tillgängliga index för att ge dig övertaget i dina förhandlingar.

Steal Profiles Banner

Hur Utvalda Index fungerar

Vår tjänst Utvalda Index ger dig tillgång till ett omfattande utbud av marknadsindex och kostnadsdata. Vi säkerställer att du väljer rätt index, kan övervaka pristrender och använder denna information effektivt i förhandlingar. Dela med dig av de varor, tillgångar eller kostnadsfaktorer du vill övervaka och vi hjälper dig med att:

 

 1. Identifiera och välja index som bäst representerar ditt specifika fall och behov.
 2. Förstå skillnaderna mellan de olika tillgängliga indexen.
 3. Lära hur du tillämpar indexen i dina förhandlingar.

Fördelen med Prognos

Förhindra orättvisa prishöjningar

Med data, insikter och index som tillhandahålls av Prognos är du inte längre beroende av dina leverantörers information. Du kan med förtroende utmana och förhindra eventuella orättvisa prishöjningar.

Sänk kostnader

Vår tjänst sträcker sig bortom att bara förhindra prishöjningar – den hjälper dig även att identifiera möjligheter att sänka kostnader. När marknadstrenderna pekar nedåt utrustar vi dig med kunskap och data för att kunna förhandla om lägre priser.

Få tillgång till relevant data

Vi tror på kraften i informerat beslutsfattande. Prognos ger dig tillgång till relevant data som ger dig en omfattande översikt över marknaden när priserna stiger och faller. Detta gör att du kan fatta strategiska beslut, stödda av konkreta data.

Underlätta faktabaserade förhandlingar

Beväpnad med rätt data kan du förhandla baserat på fakta, inte antaganden. Vår tjänst Utvalda Index lägger grunden för effektiva, faktabaserade förhandlingar, vilket gör det möjligt för dig att säkra de bästa möjliga villkoren.

Vilka index hanterar vi?

Utvalda Index täcker ett brett spektrum av index, inklusive men inte begränsat till:

 • Råmaterial
 • Tillverkningskostnader
 • Skatter & Transport
 • Arbetskostnader
 • Valutor

Övervinna dina utmaningar med Utvalda Index

Företag saknar ofta nödvändig kunskap för att förstå data som presenteras av leverantörer tvingas ofta att acceptera deras villkor utan möjlighet att utmana dem. Prognos eliminerar detta hinder genom att tillhandahålla en alternativ datakälla och hjälper dig att förstå och bekräfta informationen som presenteras av leverantörerna. Med vårt stöd för indexval vet du exakt vilka data som ska användas och när det är dags att agera.

Med vår vägledning vet du exakt vilka data som ska användas och när det är dags att agera. Vår lösning ger dig övertaget i förhandlingar och hjälper dig att hålla koll på relevanta index för att kunna säkra en rättvis affär.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Vad är ett index?

Ett index är ett statistiskt mått som representerar värdet på en grupp tillgångar eller en del av en marknad. Det används ofta som en referenspunkt för att spåra prestandan hos finansiella marknader, råvaror och olika typer av kostnader. Exempel inkluderar aktiemarknadsindex som S&P 500, råvaruindex som spårar priset på olja, guld eller andra resurser, och kostnadsindex som representerar lönetrender eller ekonomiska indikatorer.

Hur väljer man index?

 1. Identifiera dina behov: Bestäm vad du vill spåra eller analysera. Detta kan vara prestandan för en särskild marknad, kostnaden för vissa råvaror eller ekonomiska indikatorer som inflation eller arbetslöshetsnivåer.
 2. Studera tillgängliga index: Det finns otaliga index tillgängliga, varje med sitt eget fokus och metodologi. Studera vilka index som stämmer överens med dina behov.
 3. Utvärdera indexkonstruktion: Titta på hur indexet är konstruerat. Vilka tillgångar ingår? Hur vägs dessa tillgångar mot varandra i indexet? Att förstå metodiken bakom ett index kan ge dig insikt om vad det verkligen representerar och om det stämmer överens med dina behov.
 4. Överväg historisk prestanda: Även om tidigare prestanda inte är en indikation på framtida resultat, kan det ge dig en uppfattning om volatiliteten av ett index och hur det har svarat på olika marknadsförhållanden.
 5. Sök expertisråd: Att rådfråga en finansiell rådgivare eller en tjänst som Prognos kan hjälpa dig att navigera genom det stora utbudet av index och välja de som passar bäst för dina behov.

TESTIMONIALS

Loved by businesses and individuals across
the globe

A few days after I received your model I renegotiated the prices with my main supplier. I received a price reduction of 15%, which wouldn’t be possible without this support.

Category Manager

By using Prognos’ Should Cost Tracker I renegotiated 5 frame agreements which led to a 5% cost reduction within my category.

Category Manager

After our previous supplier wouldn’t adjust their prices according to indications from our models from Prognos, we made the decision to look for a new supplier. The funny thing is that the new prices, after the sourcing project, were exactly in line with what Prognos models suggested. This saved us about 20% within this major category.

Purchasing Manager

Team discussions, presentations | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer, CEO | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

CEO, New Customer Contacts

Get In Touch

Please fill the fields below and we will get in touch with you if you have any queries.

Nytt fält