Vad är en should cost analys?

KONTAKTA OSS

En should cost analys, eller “bör kosta-analys”, är en dokumenterad uträkning för den totala tillverkningskostnaden för en specifik produkt under ideala förhållanden. En should cost analys redogör för samtliga relevanta kostnadsfaktorer som arbetskraft, material, omkostnader, vinstmarginal, inspektion, etc.

En should cost analys är ett kraftfullt, internt verktyg för kostnadsmodellering. Det används i stor utsträckning inom inköpsavdelningar för att få en djupare förståelse för alla kostnadsfaktorer och förbättra sina kostnadsanalys. Insikterna från en should cost analys används dels som en guide i förhandlingar, dels som en prisreferens i relation till en leverantörs anbud för att garantera att priset är rättvist.

Nedan kommer vi förklara vad “should costing” är, hur det skiljer sig från “will costing” såväl som vad en should cost analys är och hur man skapar en.

Vad är skillnaden mellan should cost och will cost?

Should cost syftar till vad det en produkt bör kosta (should cost) om den tillverkats under ideala förhållanden, inte vad den faktiskt kostar (will cost). Det är viktigt att veta skillnaden för att inte blir förvånad när det finns avvikelser i priset mellan ens should cost modell och det faktiska priset på produkten.

Du kan alltid förvänta dig en avvikelse i priset mellan should costing och will costing. Detta är för att väldigt få leverantörer har lyckats optimera varje moment i kostnadsstrukturen för deras tillverkningsprocess. Avvikelsens storlek ger bra insikter i hur väloptimerad en leverantörs tillverkningsprocess är. Resultatet från en should cost analysmodell kan också agera som ett långsiktigt mål att diskutera tillsammans med dina leverantörer.

Should Cost Analys | Prognos

Fördelarna med en should cost analys

 • Minskar avståndet mellan should cost och will cost: Should cost analyser ger dig bättre förståelse för en leverantörs tillverkningsprocesser och produktionskostnader. Dessa insikter stärker din förhandlingsposition för att knuffa det slutgiltliga priset allt närmare should cost priset.
 • Identifiera avvikelser: En should cost analys hjälper dig identifiera avvikelser och utstickare såsom överprissatta artiklar, eller artiklar med väldigt hög vinstmarginal. Utifrån analysen kan du sedan sortera dem och fokusera på de som ligger inom ditt föredragna prisintervall.
 • Bättre kostnadsplanering och prognostisering: En should cost analys ger dig insikter i rådande och framtida marknadstrender. Det förbättrar din förmåga att ta strategiska beslut gällande optimering av kostnader, budgetplanering och ekonomisk prognostisering.

Läs mer om hur en should cost analys kan förbättra din inköpsprocess.

Hur gör man en should cost analys?

 1. Datainsamling: Samla in alla data om produkten eller tjänsten. Detta inkluderar aktuella data från dina leverantörer, såväl som marknadsdata för material, arbetskostnader, omkostnader, logistikkostnader och vinstmarginaler.
 2. Systematisk fördjupning: Fördjupa dig inom de identifierade kostnadsdrivande faktorerna i steg 1.
 3. Analys och identifiering av kostnadsinsikter: Analysera insamlade data och information och jämför dem för att identifiera besparingsmöjligheter.

Prognos should cost analysverktyg

Prognos har hjälpt inköpsorganisationer förbättra sina förhandlingar och ta faktabaserade beslut sedan 1983. Vi erbjuder två lösningar som stödjer framställningen av en should cost analys:

Prognos Online

Prognos Online är ett stöttande should cost analysverktyg som ger dig åtkomst till alla marknadsdata du behöver för att kunna göra en should cost analys. Det är ett interaktivt onlineverktyg som är kapabel att förvandla alla data så den matchar dina behov. På Prognos Online har du tillgång till över 8 000 kontinuerligt uppdaterade index om råmaterial, omkostnader, skatt & transport, personalkostnader och valutor.

Prognos Tailored

Genom vår plattform Prognos Tailored har du tillgång till interaktiva och kontinuerligt uppdaterade rapporter skräddarsydda för dina behov. Våra analysexperter samlar in och analyserar data specifikt för dina produkter för att du ska spara tid, pengar och förbättra din förhandlingsstyrka.

Should costs trackers

Vi erbjuder should cost trackers där vi genomför en should cost analys åt dig. Våra experter analyserar kostnadsstrukturen av din produkt och levererar en skräddarsydd rapport med index för alla relevanta kostnadsdrivande faktorer. Notera att detta inte resulterar i should costing för den specifika produkten du undersöker (det nominella värdet), utan istället en prisutveckling för hur priset bör ha utvecklats fram tills idag.

Vill du veta mer om hur man skapar en should cost analys och dess fördelar? Eller önskar ett demo för att lära dig hur våra lösningar fungerar och kan hjälpa dig? Kontakta oss direkt redan idag

Fortsatt läsning:

Frågor & Svar

Vad finns det för kostnader?

Kostnader inom inköp inkluderar:

 • Råmaterial
 • Tillverkningskostnader
 • Omkostnader
 • Transportkostnader
 • Skattetariffer

Dessa kostnader kan sedan delas upp i olika kostnadskategorier, däribland:

 • Fasta och varierande kostnader
 • Direkt och indirekta kostnader
 • Produkt- och periodkostnader
 • Kontrollerbara och okontrollerbara kostnader
 • Stegvisa och alternativkostnader
 • “Ur-fickan” och oåterkalleliga kostnader
 • Underförstådda kostnader

Vad är några should cost modellerings exempel?

En should cost-modell kan användas för alla typer av produkter. Både processen och de kostnadsdrivande faktorerna är till stor del desamma och hanterar följande kostnader:

 • Råmaterialpriser
 • Arbetskostnad
 • Omkostnader
 • Frakt, tull, skatt och andra liknande kostnader
 • Vinstmarginaler

Vad är en should cost uppskattning?

En should cost-uppskattning är kostnadsberäkningen för vad en produkt, komponent eller tjänst uppskattas kosta i relation till olika kostnadsdrivande faktorer som material, arbetskostnad, omkostnader och vinstmarginal. 

Förbättra din förhandlingsteknik med Prognos Tailored!

Få bättre koll på din marknad! Prognos Tailored är en Online plattform för att underlätta faktabaserade förhandlingar! Prognos Tailored ger dig tillgång till rapporter skräddarsydda efter dina behov.

Testa Prognos Tailored

Jacob Mannheimer, New Customer Contacts | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

VD, Nykundskontakt

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss

Nytt fält