Säkra bättre avtal inom offentlig upphandling

Säkerställ bättre avtal inom offentlig upphandling med Prognos. Förlita dig inte på leverantörens information eller irrelevanta index – använd din egen och undvik orättvisa prisregleringar. Utrusta dig med verktygen, träningen och expertisen som krävs för att förhandla avtal, fatta informerade beslut och uppnå rättvisa, marknadsbaserade priser i offentliga upphandlingar.

Steal Profiles Banner

ÖVERSIKT

Prognos Tailored

Prognos Tailored ger dig tillgång till rapporter skräddarsydda efter dina behov. Du får tillgång till interaktiva och kontinuerligt uppdaterade kostnadsanalyser som kan användas vid ett strategiskt inköp. I rapporterna kan du analysera hur underliggande kostnadskomponenter har utvecklats för att jämföra dem med din egen prisutveckling. Rapporterna gör det möjligt för dig att komplettera din spendanalys med ett externt perspektiv med hjälp av marknadsdata.

Hur vi hjälper till

Tjänster

Contract Control

Förenkla dina avtalsförhandlingar med indexkorgar skräddarsydda för dina specifika produkt- eller upphandlingskategorier. Genom att använda flera index säkerställer man ett korrekt och nyanserat marknadsperspektiv. Vi hjälper till att formulera indexreglerade avtal och ramavtal med priser som kontinuerligt uppdateras baserat på marknadstrender. Dessutom kan vi assistera i utformningen av avtal för snabb granskning av prisjusteringar.

Should Cost Trackers

Håll dig uppdaterad om viktiga kostnadsförändringar med våra Should Cost Trackers och förhindra omotiverade prishöjningar och stärk argumenten för prissänkningar. Prognos granskar noggrant din produkts kostnadsstruktur och levererar skräddarsydda rapporter anpassade efter alla kostnadsdrivare. Detta ger en omfattande kategoribild med data som stärker avtalsförhandlingar med konkreta marknadsinsikter.

Selected Indexes

Navigera dig genom djungeln av marknadsindex med lätthet, och säkerställ rättvisa och relevanta indexbaserade prisjusteringar. Vi hjälper dig att hitta, förstå och välja rätt index för att ge dig övertaget i förhandlingar där du inte är beroende av dina leverantörers data.

Utbildning & Kompetensutveckling

Stärk ditt upphandlingsteam med nödvändiga färdigheter och kunskap genom Prognos utbildningar, workshops, coaching och strategiska vägledning. Skaffa expertisen för att förbättra dina inköps- och förhandlingsstrategier för bättre relationer och rättvisa priser med everantörer.


Varför Prognos?

Vad för resultat du kan förvänta dig av våra tjänster

Utvidgad anbudspool:

En rättvis och konkurrenskraftig miljö leder till fler anbud och fler valmöjligheter för upphandling.

Reducerade marknadsrisker:

Genom att byta från fasta priser till indexreglering minskar exponeringen för marknadsfluktuationer och ger mer stabilitet i upphandlingsaktiviteter.

Transparenta priser:

Regelbundet uppdaterade priser visar klart hur kostnader förändras över tid, vilket stärker kontrakthantering och leverantörsrelationer.

Kostnadseffektiv upphandling:

Indexreglering ger transparenta priser utan extra marknadsriskpremie, vilket minskar upphandlingskostnaderna.

Effektiviserade processer:

Att förenkla indexval och inkorporera indexreglering i avtal minskar komplexiteten i upphandlingsprocesserna och sparar tid och resurser.

Datadrivna beslut:

Ett brett utbud av marknadsindex och detaljerade kostnadsanalyser ger starkare förhandlingsposition och möjliggör bättre avtalsvillkor.

Förbättrad upphandlingsexpertis:

Genom specialutbildning och coaching förbättrar ditt team sin kunskap om index och förfinar sina förhandlingstaktiker.


– Om Prognos

Säkra bättre avtal med Prognos

With prognos Sedan 1983 har Prognos stöttat inköpsorganisationer, genom att skärpa deras upphandlingskompetens och prioritera datadrivna beslut. Vår breda erfarenhet spänner över offentliga sektorer såsom kommuner, regioner och offentliga företag. Vi har framgångsrikt samarbetat med aktörer inom lokal administration, socialtjänst, sjukvård, fastighetsförvaltning, utbildning och äldreomsorg.
Våra tjänster, som grundar sig på effektivitet, transparens och rättvisa, passar alla verksamheter inom offentlig sektor, oavsett om de fokuserar på tjänster eller produkter. Tillsammans med Prognos kan offentliga organisationer ta sina upphandlingsstrategier till nästa nivå. Kontakta oss redan idag och märk den transformerande effekten av Prognos i dina upphandlingsrutiner.

Prognos Online platform interactive tool login

TESTIMONIALS

Loved by businesses and individuals across
the globe

A few days after I received your model I renegotiated the prices with my main supplier. I received a price reduction of 15%, which wouldn’t be possible without this support.

Category Manager

By using Prognos’ Should Cost Tracker I renegotiated 5 frame agreements which led to a 5% cost reduction within my category.

Category Manager

After our previous supplier wouldn’t adjust their prices according to indications from our models from Prognos, we made the decision to look for a new supplier. The funny thing is that the new prices, after the sourcing project, were exactly in line with what Prognos models suggested. This saved us about 20% within this major category.

Purchasing Manager

Team discussions, presentations | Prognos MKA AB

Några intressanta siffror

40 år

Erfarenhet

1000+

Klienter

3000+

Kostnadsanalyser

Jacob Mannheimer, New Customer Contacts | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

VD, Nykundskontakt

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss

Nytt fält