Förhandlingsrapport med riskanalys

Få ett övertag i förhandlingar med leverantörer med hjälp av Prognos förhandlingsrapport, som inkluderar en omfattande riskanalys av era leverantörer. Stärk ditt beslutsfattande i relationer med leverantörer och prisstrategier genom att använda faktabaserade argument för att proaktivt motverka orättvisa prisökningar.

Steal Profiles Banner

Vad ingår i förhandlingsrapporten?

 

Jacob Mannheimer, CEO | Prognos MKA AB

Should cost trackers

Should cost trackers säkerställer att du är informerad om viktiga kostnadsförändringar hos huvudleverantörer och produkter. Prognos experter analyserar din produkts kostnadsstruktur och levererar en anpassad rapport, komplett med index för varje kostnadsdrivare, inklusive material, arbete och transportkostnader.

Leverantörsriskanalys

Leverantörsriskanalysen utvärderar den finansiella risken associerad med en leverantör genom att granska nyckelfinansiella indikatorer. Vi gör en djupdykning i leverantörens finansiella hälsa, jämför deras prestanda med branschgenomsnitt och utvalda konkurrenter för att ge en tydlig bild av var leverantören står på marknaden med avseende på lönsamhet, stabilitet och andra kritiska finansiella mått.

Jacob Mannheimer, CEO | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer, CEO | Prognos MKA AB

Coachning

I samband med rapporten erbjuder vi coachning för att du ska kunna nyttja rapporten och dess olika delar så effektivt som möjligt i förhandlingar. Vi hjälper dig att förbereda faktabaserade argument för att förhindra orättvisa prisökningar och ge dig stödet för att kunna delta i förhandlingarna med självförtroende.

Fördelar med vår förhandlingsrapport

Spend-Analysis-Benefits
  • Detaljerad kostnadsövervakning​: Genom att noggrant spåra leverantörskostnader och jämföra dem med prisutvecklingen som kunderna ser, får du kritiska insikter i samspelet mellan kostnader och prissättning. Detta säkerställer inte bara en omfattande förståelse för det nuvarande finansiella landskapet jämfört med din nuvarande leverantörs priser, utan hjälper också till att förutse framtida trender.
  • Insikter i leverantörsrisker: Förhandlingsrapporten ger en detaljerad leverantörsriskanalys som lägger grunden för välgrundade beslut. Det är en djupdykning i en leverantörs finansiella situation som jämförs med branschstandarder och konkurrenter. Den omfattande marknadsöversikten ger dig möjligheten att förutse potentiella risker, skydda mot marknadsvolatilitet och identifiera robusta och motståndskraftiga leverantörer.
  • Stöd för faktabaserade argument: Med tillgång till vår data och insikter från leverantörsriskanalysen och våra should cost trackers är du bättre rustad att presentera starka, faktabaserade argument i förhandlingar. Att ha en faktisk grund för varje argument stärker inte bara din organisations position utan främjar även en mer transparent och produktiv förhandling.
  • Motverka omotiverade prisökningar: Genom att förstå kostnadsstrukturen och marknadsdynamiken kan du utmana orättvisa prisökningar med faktiska bevis. Detta förhindrar inte bara att man betalar för mycket, utan signalerar också till leverantörer vikten av rättvis prissättning för mer hälsosamma och långsiktiga affärsrelationer.

VARFÖR PROGNOS?

Supplier risk analysis support with Prognos

  • Beprövad metodik: Prognos erbjuder djup expertis och testade metoder som erbjuder viktiga insikter och analyser för att ge mervärde till dina strategier.
  • Faktabaserade argument: Vår opartiska position säkerställer starka och rättvisa argument i dina förhandlingar.
  • Anpassade indexval: Våra should costs trackers är skräddarsydda med de mest relevanta indexen för dina behov.
  • Kontroll och transparens: Förbättra din insikt i prisprocessen och förhindra orättvisa prishöjningar.
  • Självförtroende i förhandlingar: Kom till förhandlingsbordet med leverantörer utrustad med fakta och data.
Spend-Analysis

Frequently asked questions

Vad är en leverantörsrisk och varför är det viktigt att hantera dem?

En leverantörsrisk syftar till alla potentiella störningar från leverantörer eller marknadsförändringar. Att hantera dem är avgörande för att upprätthålla en stabil leveranskedja, säkerställa konsekvent kvalitet och undvika driftsstörningar. Effektiv hantering av leverantörsrisker möjliggör för företag att förutse och proaktivt mildra potentiella problem, skydda mot förseningar eller kostnadsöverskridanden.

Vad gör should cost trackers för nytta i hanteringen av leverantörsrisker?

Should cost trackers är avgörande i hanteringen av leverantörsrisker. De tillhandahåller detaljerade nedbrytningar av kostnader som är associerade med produkter eller leverantörer. Denna detaljerade insikt i kostnadsstrukturer, inklusive material-, arbets- och transportkostnader hjälper företag att förutse och hantera prisvolatilitet och förändringar i leveranskedjan.

Hur ofta bör ett företag genomföra en leverantörsriskanalys?

En leverantörsriskanalys bör genomföras minst en gång per år samt vid behov, till exempel som svar på större marknads- eller interna förändringar. Regelbunden analys håller företag informerade om potentiella risker och säkerställer att de förblir responsiva och anpassningsbara till förändrade marknadsförhållanden och leverantörsdynamik.

Vilka är några vanliga utmaningar i hanteringen av leverantörsrisker?

Vanliga utmaningar inkluderar att anpassa sig till marknadsfluktuationer, säkerställa leverantörspålitlighet och hantera oväntade problem med leverantörsprestanda. För att kunna hantera och förhindra att riskerna blir ett problem krävs kontinuerlig övervakning, analys och proaktivt agerande.


TESTIMONIALS

Loved by businesses and individuals across
the globe

A few days after I received your model I renegotiated the prices with my main supplier. I received a price reduction of 15%, which wouldn’t be possible without this support.

Category Manager

By using Prognos’ Should Cost Tracker I renegotiated 5 frame agreements which led to a 5% cost reduction within my category.

Category Manager

After our previous supplier wouldn’t adjust their prices according to indications from our models from Prognos, we made the decision to look for a new supplier. The funny thing is that the new prices, after the sourcing project, were exactly in line with what Prognos models suggested. This saved us about 20% within this major category.

Purchasing Manager

Team discussions, presentations | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer, CEO | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

CEO, New Customer Contacts

Get In Touch

Please fill the fields below and we will get in touch with you if you have any queries.

Nytt fält