Inköpskonsulter

KONTAKTA OSS
Vad yrket som inköpare innefattar ligger i namnet – att köpa in varor och/eller tjänster. Rollen och arbetsuppgifter för inköpare/inköpskonsulter kan variera stort då det finns många områden man behöver olika typer av inköpare:

  • Strategiska inköpare kan t.ex. arbeta med att ta fram policys, kategori- och leverantörsstrategier, söka och utvärdera nya leverantörer och förhandla globala ramavtal.
  • Taktiska inköpare, ibland kallat “kontraktsinköpare”, upphandlar och kontrakterar leverantörer, omförhandlar avtal och ser till processflöden. I många företag är dock taktiska inköpare mer operativt fokuserade. De arbetar då med leverantörsutveckling, alltså att säkerställa att köpar- och säljrelationen fungerar optimalt. 
  • Offentliga upphandlare/inköpare måste efterfölja lagen om offentlig upphandling. Detta innebär avsevärda konsekvenser för hur upphandlingsarbetet behöver bedrivas.
  • Inköpschef, eller inköpsdirektör, förknippas ofta med en avdelningschef för en inköpsavdelning. Många relaterar också en inköpschef till strategiska inköp. I mindre företag finns de ofta nämligen bara en strategisk inköpare, och det är i de flesta fall just inköpschefen. Inom större företag blir inköpschefens roll istället att hantera och sköta om organisations samtliga anskaffningsprocesser och inköpsstrategier. 

Inköpare spela en vital roll inom många företag, då i princip alla industrier utför någon typ av inköp i den dagliga verksamheten. Men mindre företag har inte nödvändigtvis kompetensen som inköpare tillgänglig internt, växande företag kan behöva ytterligare hjälp att utveckla sin inköpsavdelning och stora företag kan behöva tillfällig arbetskraft under vissa perioder med hög aktivitet. I samtliga situationer rekommenderas att anlita inköpskonsulter.

Men vad är en inköpskonsult exakt?

Vad är en inköpskonsult?

Du kan ta hjälp av inköpskonsulter antingen för att driva på en strukturerad förbättring av inköpsarbetet, eller för att tillfälligt förstärka det löpande inköpsarbetet. Om du vill starta ett arbete att utveckla inköp så är det effektivt att ta hjälp. Det behövs mycket arbete, kompetens och erfarenhet för att ta fram nya inköpsstrategier, göra kostnadsanalyser på leverantörs- marknaden eller utveckla effektivare inköpsprocesser. Det är ofta lätt att visa att förändringar inom inköp är så lönsamma att det är klokt att ta hjälp av inköpskonsulter.  En inköpskonsult kan också anlitas för att uppfylla någon av befintliga nämnda inköpsroller under en period. Inköpsfunktionen i företag är ofta dåligt bemannade så att man inte kan hinna med alla viktiga inköpsförbättringar som borde göras.  Inköpskonsulter spelar därför en viktig roll inom inköp och supply chain.

Effektivisera samarbetet med inköpskonsulter med Prognos

En inköpares prestation och aktiviteter börjar och slutar i data. Vilken leverantör som erbjuder bäst priser, kostnadsprognoser för råmaterial, tillverkningskostnader, arbetskostnader, etc. Utan tillgång till korrekt och stora mängder data går det inte att utföra strategiska inköp eller strategisk sourcing effektivt.

Vårt syfte är att vara den mest önskvärda samarbetspartnern till professionella inköpsorganisationer och driva framgång i professionella förhandlingar. Vi ger din organisation, inköpare och inköpskonsulter tillgång till all relevant kostnadsdata ni behöver för att kunna få ut det mesta av dina leverantörer – skräddarsydd efter dina behov och situation. 

Testa Prognos Online och Prognos Tailored idag och upptäck hur vår data kan hjälpa dig stärka din position vid förhandlingsbordet, minska inköpskostnader, förbättra din övergripande inköpsprocess och effektivisera och underlätta dina inköpares och inköpskonsulters arbete.

Läs mer

Förbättra din förhandlingsteknik med Prognos Tailored!

Prognos Tailored ger dig tillgång till rapporter skräddarsydda efter dina behov.
Testa Prognos Tailored

Jacob Mannheimer, New Customer Contacts | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

VD, Nykundskontakt

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss

Nytt fält