Inköpskonsulter

KONTAKTA OSS

Vad yrket som inköpare innefattar ligger i namnet – att köpa in varor och/eller tjänster. Rollen och arbetsuppgifter för inköpare/inköpskonsulter kan variera stort då det finns många områden man behöver olika typer av inköpare:

  • Strategiska inköpare kan t.ex. arbeta med att ta fram policys, kategori- och leverantörsstrategier, söka och utvärdera nya leverantörer och förhandla globala ramavtal.
  • Taktiska inköpare, ibland kallat “kontraktsinköpare”, upphandlar och kontrakterar leverantörer, omförhandlar avtal och ser till processflöden. I många företag är dock taktiska inköpare mer operativt fokuserade. De arbetar då med leverantörsutveckling, alltså att säkerställa att köpar- och säljrelationen fungerar optimalt. 
  • Offentliga upphandlare/inköpare måste efterfölja lagen om offentlig upphandling. Detta innebär avsevärda konsekvenser för hur upphandlingsarbetet behöver bedrivas.
  • Inköpschef, eller inköpsdirektör, förknippas ofta med en avdelningschef för en inköpsavdelning. Många relaterar också en inköpschef till strategiska inköp. I mindre företag finns de ofta nämligen bara en strategisk inköpare, och det är i de flesta fall just inköpschefen. Inom större företag blir inköpschefens roll istället att hantera och sköta om organisations samtliga anskaffningsprocesser och inköpsstrategier. 

Inköpare spelar en vital roll inom många företag, då i princip alla industrier utför någon typ av inköp i den dagliga verksamheten. Men mindre företag har inte nödvändigtvis kompetensen som inköpare tillgänglig internt, växande företag kan behöva ytterligare hjälp att utveckla sin inköpsavdelning och stora företag kan behöva tillfällig arbetskraft under vissa perioder med hög aktivitet. I samtliga situationer rekommenderas att anlita inköpskonsulter.

Men vad är en inköpskonsult exakt?

Läs mer

Frågor & Svar

Vad gör en inköpskonsult?

En inköpskonsult stöttar klienten i deras inköp. Det innebär bland annat förbereda underlag för förhandlingar, analysera leverantörsmarknader och råvarukostnader interna kostnadsanalyser och att faktiskt genomföra upphandlingar inom relevanta kategorier.  En inköpskonsult ger även coaching och utbildning till inköpsorganisationen

Varför ska du anlita inköpskonsulter från Prognos?

Prognos har erfarenhet av alla delar i inköpsarbetet och skräddar syr vår stöttning för att kunden ska få ut mest effekt av inköpsarbetet. Prognos utbildar sina klienter i de metoder och system vi använder för att effekten av arbetet ska kvarstå.

Vad gör en strategisk inköpare

En strategisk inköpare jobbar långsiktigt med inköpsarbetet för att säkra relationer med nyckelleverantörer samt att säkerställa en lönsam struktur på lång sikt. Detta innebär bland annat att besluta en effektiv strategi för varje inköpskategori t ex om vilka upphandlingar som ska göras och i vilken ordning, vilka länder som leverantörerna skall finnas i samt vilka kvantiteter som varje leverantör ska ha.

Förbättra din förhandlingsteknik med Prognos Tailored!

Få bättre koll på din marknad! Prognos Tailored är en Online plattform för att underlätta faktabaserade förhandlingar! Prognos Tailored ger dig tillgång till rapporter skräddarsydda efter dina behov.

Testa Prognos Tailored

Jacob Mannheimer, New Customer Contacts | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

VD, Nykundskontakt

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss

Nytt fält