Kontraktkontroll

Att förhandla kontrakt i en miljö med fluktuerande marknadspriser kan vara en komplex och riskfylld uppgift. Vår tjänst Kontraktkontroll erbjuder en omfattande lösning för kontrakthantering genom att skapa en indexkorg för att upprätthålla kontrakt med kontinuerligt uppdaterade priser baserade på marknaden. Indexreglerade kontrakt säkerställer rättvisa priser för alla parter och minskar riskerna som är förknippade med fasta priser.

Steal Profiles Banner

HUR VI KAN HJÄLPA TILL

Hur Kontraktkontroll fungerar

Prognos tjänst för kontraktsreglering erbjuder en lösning för val av relevanta index, förståelse för prisförändringar och deras integration i kontraktet. Vi blir din projektledare för kontraktshantering och hjälper till att skapa indexreglerade kontrakt som är skräddarsydda efter dina specifika behov.

Jacob Mannheimer, CEO | Prognos MKA AB

Val av index

Valet av index är viktigt för att korrekt återspegla marknadsfluktuationer i ditt kontrakt. En grundlig analys av det specifika projektet eller tjänsten genomförs, vilket inkluderar att bland annat analysera faktorer som material, transport, arbetskostnader och marknadstrender. Baserat på denna analys säkerställer vi att de mest relevanta indexen väljs för att bygga en skräddarsydd indexkorg.

Distribuering av index

När lämpliga index har identifierats behöver de distribueras enligt de mest betydande kostnadsfaktorerna i kontraktet. Till exempel kan 20% av indexkorgen vara tillägnad priset på ett material, medan 10% tilldelas kostnaden för transport. Denna distributionsprocess säkerställer att prisjusteringarna korrekt återspeglar den proportionella påverkan av varje kostnadsfaktor på det totala kontraktsvärdet.

Jacob Mannheimer, CEO | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer, CEO | Prognos MKA AB

Framtagning av kontraktet

Ett tydligt och omfattande kontrakt är viktigt för att undvika feltolkningar och tvister. Med de valda indexen och deras distribution på plats hjälper vi till att utforma innehållet i kontraktet för att inkludera alla relevanta detaljer, såsom hur indexen kommer att användas för att justera priser, justeringsfrekvensen och de specifika villkoren under vilka justeringar kommer att göras.

Etablering av processer

En väldefinierad process tas fram för övervakning och genomförande av prisjusteringar. Denna process inkluderar att skapa riktlinjer för hur man läser och förstår de valda indexen, när man ska agera på prisändringar och vilka förutsättningar som måste uppfyllas för att justeringar ska ske.

Jacob Mannheimer, CEO | Prognos MKA AB

Fördelar

Nyckelfördelar med indexreglerade kontrakt:

Spend-Analysis-Benefits
 • Förenklad prisreglering av kontrakt: Förhindrar tvister och missförstånd som ofta uppstår vid marknadsförändringar
 • Minskad risk för leverantörer och köpare: Säkerställer att alla parter kan navigera genom marknadsfluktuationer med självförtroende.
 • Rättvisa marknadsbaserade priser för alla inblandade parter: Säkerställer att kontraktspriserna förblir i linje med marknadsförändringar och främjar långsiktiga, ömsesidigt fördelaktiga relationer.

VARFÖR PROGNOS?

Kontraktsreglering med Prognos

 • Objektiv tredje part: Som en neutral tredje part säkerställer Prognos kontraktsreglering ett rättvist pris för alla inblandade parter.
 • Expertis i indexval: Prognos har ett team av experter skickliga på att välja lämpliga index för indexkorgen och distribuera dem enligt de mest relevanta kostnadsfaktorerna.
 • Tydliga kontraktstexter: Prognos hjälper till att utforma konkreta kontrakt för att eliminera eventuella tolkningsproblem eller missförstånd som kan uppstå under kontraktstiden.
 • Ökad kontroll och transparens: Med Prognos plattform får ditt företag ökad kontroll och transparens över kontraktsreglering. 
 • Tidsbesparande resurs: Vår lösning Kontraktskontroll sparar tid genom att vi söker, väljer och sammanställer de bästa indexen å dina vägnar.
 • Rättvisa marknadsbaserade priser: Genom vår expertis säkerställer vi att kontraktspriserna förblir rättvisa och i linje med verkliga marknadsförändringar.
Spend-Analysis

Frequently asked questions

Vad är en indexkorg?

En indexkorg är en samling av flera index eller finansiella indikatorer som kombineras för att skapa ett referensvärde för att mäta och spåra prestandan av specifika produktkategorier eller tjänstesegment. I kontrakthantering kan en indexkorg användas för att ta hänsyn till olika faktorer som påverkar kostnader, såsom material, transport, arbetskraft och andra marknadstrender. Detta tillvägagångssätt hjälper till att korrekt justera kontraktspriser baserade på verkliga fluktuationer.

Vad är ett indexreglerat kontrakt?

Ett indexreglerat kontrakt är en typ av kontrakt där priserna eller betalningsvillkoren är kopplade till specifika marknadsindex eller ekonomiska indikatorer. Detta möjliggör automatiska justeringar av kontraktsvillkoren baserade på fluktuationer i marknaden eller de underliggande variablerna. Syftet med indexreglerade kontrakt är att säkerställa rättvisa och flexibilitet för alla inblandade parter, samt att mildra risker förknippade med fasta priser som kan bli ogynnsamma på grund av marknadsförändringar. Genom att koppla kontraktsvillkoren till marknadsförhållanden kan både leverantörer och köpare navigera bättre genom marknadsfluktuationer och upprätthålla ett rättvist och balanserat avtal.

Vilka är fördelarna med kontraktshantering?

Fördelarna med kontraktshantering inkluderar:

 • Riskminimering: Effektiv kontrakthantering hjälper till att identifiera och hantera potentiella risker, säkerställer rättslig och regelmässig efterlevnad samtidigt som den skyddar parterna från ogynnsamma resultat.
 • Kostnadsbesparingar: Genom att effektivisera processer och förhandla fram bättre villkor kan kontrakthantering leda till kostnadsminskningar och förbättrade finansiella resultat för alla parter.
 • Förbättrat samarbete: Tydlig kommunikation och väldefinierade förväntningar främjar bättre arbetsrelationer mellan parterna, vilket resulterar i ökat samarbete och färre tvister.
 • Ökad transparens: Kontrakthantering säkerställer att alla parter har tillgång till relevant information, vilket främjar transparens och förtroende mellan parterna.
 • Bättre beslutsfattande: Kontrakthantering ger insikter och data som kan hjälpa parterna att fatta informerade beslut, vilket leder till bättre resultat och mer framgångsrika avtal.

  Hur ser processen för hanteringen av upphandlingskontrakt ut?

  1. Kontraktsplanering: Definiera mål, krav och strategier för riskhantering.
  2. Leverantörsurval: Identifiera, utvärdera och välj potentiella leverantörer.
  3. Kontraktsförhandling: Slutför kontraktsvillkor, inklusive prissättning och leveransscheman.
  4. Kontraktsutförande: Underteckna kontraktet, formalisera åtaganden.
  5. Kontraktsadministration: Övervaka leverantörens prestanda och efterlevnad av kontraktet.
  6. Prestandahantering: Spåra leverantörens prestanda och ge feedback.
  7. Kontraktsändring: Förhandla och dokumentera eventuella ändringar i kontraktsvillkoren.
  8. Riskhantering: Identifiera, bedöm och mildra potentiella risker.
  9. Kontraktsavslut: Avsluta kontraktet och lösa eventuella utestående frågor.

  TESTIMONIALS

  Loved by businesses and individuals across
  the globe

  A few days after I received your model I renegotiated the prices with my main supplier. I received a price reduction of 15%, which wouldn’t be possible without this support.

  Category Manager

  By using Prognos’ Should Cost Tracker I renegotiated 5 frame agreements which led to a 5% cost reduction within my category.

  Category Manager

  After our previous supplier wouldn’t adjust their prices according to indications from our models from Prognos, we made the decision to look for a new supplier. The funny thing is that the new prices, after the sourcing project, were exactly in line with what Prognos models suggested. This saved us about 20% within this major category.

  Purchasing Manager

  Team discussions, presentations | Prognos MKA AB
  Jacob Mannheimer, CEO | Prognos MKA AB
  Jacob Mannheimer

  CEO, New Customer Contacts

  Get In Touch

  Please fill the fields below and we will get in touch with you if you have any queries.

  Nytt fält