Insikter

Senaste insikter från Prognos.

KONTAKTA OSS
Affärsklimat-indikator

Affärsklimat-indikator

Affärsklimatet i EU är nu starkare än vad det var 2019 före Covid. För EU ökade...

Zinc Prices

Zinc Prices

Zinc is currently traded at around 2800 USD/tonne, compared to 1900 USD/tonne the same period last...

PVC-priser

PVC-priser

Liksom många andra materialpriser har också PVC-priser haft en uppåtgående trend under början av...

Aluminium Prices

Aluminium Prices

Aluminium prices initially declined during 2020, reaching their lowest price point around...

Containerfraktpriser

Containerfraktpriser

Priserna för containerfrakt från Asien till Europa förblev relativt stabila under de tre första...

Stålskrotpriser

Stålskrotpriser

Stålskrotpriser minskade initialt under 2020 och nådde sin lägsta punkt under Q2. Sedan dess har...

Priser på polyeten

Priser på polyeten

Prisnoteringarna för polyeten ökade med 10-15% under den första månaden av 2021, efter den...

Arbetskostnadsindex

Arbetskostnadsindex

Arbetskostnadsindex har varit svåra att följa under 2020 eftersom vidtagna arbetsmarknadsåtgärder...