Vad är en faktabaserad förhandling?

Kontakta Oss

En faktabaserad förhandlingsteknik grundar sig i detaljerad data och information för att stärka ett företagets argument i förhandlingar med deras leverantörer, partners och återförsäljare. En faktabaserad förhandlingsteknik skapar mer fokuserade diskussioner som säkerställer rättvisa och fördelaktiga avtal och kontrakt.

Det finns tyvärr ingen universal mall för hur man applicerar en faktabaserad förhandlingsteknik som fungerar för alla företag. Ett företag behöver själv hitta den förhandlingsteknik som de är bekväma med, har resurserna att utföra och går i linje med deras företagsmål.

Att påbörja förhandlingar utan en konkret förhandlingsstrategi leder oundvikligen till katastrof. Du hamnar efter redan från start och kommer vara i ett underläge genom hela förhandlingen. Oavsett om det är en förhandling mellan två individer eller två grupper, i person eller på nätet, så behöver strategin matchas med förhandlingens syfte.

Typer av förhandlingsstrategier

Som tidigare nämnt finns det ingen perfekt förhandlingsstrategi som är applicerbar för alla typer av förhandlingar. Du behöver själv hitta den strategi som passar dig och din situation bäst. Nedan är ett par exempel på vanliga förhandlingsstrategier.

Utmana (Vinn – Förlust)

Förhandla ur egenintresse utan hänsyn för motparten. En utmanande förhandlingsstrategi är att föredra vid inköpsförhandlingar och andra förhandlingar då ett kontroversiellt/svårt beslut måste tas, förhandlingen handlar om en avgörande aspekt av verksamheten eller då man måste skydda sig själv och företaget.

Undvika

Att undvika en förhandling är en legitim strategi precis som vilken annan. Undvik förhandlingar då det inte finns något värde att påbörja dem. Det är bäst att undvika förhandlingar helt och hållet när dina och motpartens intressen inte sammanfaller eller om du helt enkelt behöver mer tid på att samla in information och data för att stärka din förhandlingsposition/dina argument.

Tillgodose

Fokusera på motpartens intressen med lite till ingen omsorg för dina egna. Denna strategi används främst för att bevara viktiga förhållanden/partnerskap med en leverantör/återförsäljare du inte har råd att förlora.

Samarbeta (Vinn – Vinn)

Sträva efter att uppfylla samtliga av dina och motpartens objektiv. Slå era kloka huvuden ihop och försök hitta en lösning som gynnar båda parterna genom att först förstora kakan innan ni delar upp den.

Kompromissa (Vinn – Förlust/Förlust – Vinn)

Sträva efter att delvis uppfylla dina och motpartens objektiv. Att kompromissa är likt konceptet att “dela på mellanskillnaden”. Hitta lösningar där ni möter varandra halvvägs på frågan, eller helt enkelt kommer överens om att acceptera vissa av varandras krav.

Negotiations

Styrkan av en faktabaserad förhandling

Oavsett vilken av ovan nämnda förhandlingsstrategier du använder blir de desto starkare med en faktabaserad förhandlingsteknik. Med en faktabaserad förhandlingsteknik och tillgång till objektiv, marknadsbaserad data och information att stödja dina argument ökar du dina chanser att komma ut vinnande ur förhandlingarna. Desto mer fakta du har, desto starkare förhandlingsposition.

Det blir också enklare att identifiera oegentligheter och utstickare i skillnaden mellan deras och din data. Argument som stöds av faktabaserad data och information är alltid att föredra framför ett känslomässigt konstruerat argument. Utrusta dig med specifika kostvariationer baserade på marknaden och annan data för att skapa en robust förhandlingsposition att argumentera från.

En faktabaserad förhandlingsstrategi säkerställer att dina förhandlingar håller sig till marknadsbaserad fakta och siffror istället för magkänsla och känslomässigt konstruerade argument.

Hur Prognos stödjer din faktabaserade förhandling

Det viktigaste momentet i en faktabaserad förhandlingsstrategi är förberedelsen, att identifiera och samla in data och fakta som stödjer dina intressen, argument och anspråk. Traditionellt samlades denna data in manuellt från flertal olika källor och sammanställdes i till exempel Excel.

Med Prognos slipper du den långa processen att samla in och sammanställa all data manuellt och kan istället fokusera på själva förhandlingen. Prognos ger dig tillgång till all kostnadsdata du behöver för att kunna få ut det mesta av dina leverantörer med data skräddarsydd för din specifika situation. Med Prognos får du tillgång till kostnadsdata för:

 • Råmaterial
 • Tillverkning
 • Skatt och transport
 • Personal
 • Valutor

Prognos finns tillgänglig i form av två plattformar:

 • Prognos Online är vårt grundläggande verktyg där du får tillgång till över 8 000 kontinuerligt uppdaterade index om råmaterial, omkostnader, skatt & transport, personalkostnader och valutor – den grundläggande data som behövs för att kunna genomföra en kostnadsanalys.
 • Prognos Tailored ger dig tillgång till kontinuerligt uppdaterade, interaktiva rapporter skräddarsydda efter dina behov som stödjer hela framställningsprocessen för en kostnadsanalys. I dem kan du djupdyka i data för material, jämföra priser med din egen prisutveckling och exportera grafer eller exportera underliggande data för ytterligare analys.

Mer läsning:

Förhållningsregler för förhandlingsteknik

Hur förbereder man sig inför förhandlingar med en leverantör?

 • Etablera objektiv och mål för pris, valuta för pengarna, leverans- och betalningsvillkor, tidslinje, kvalitet, etc.
 • Undersök din leverantör. Gör din hemläxa på din leverantör för att skapa de bästa förutsättningarna inför förhandlingen.
 • Förbered faktabaserade argument. Fakta väger alltid tyngre än magkänsla och känslomässigt konstruerade argument.
 • Utforma en förhandlingsstrategi. En distinkt förhandlingsstrategi hjälper dig etablera konkreta mål och redogör för hur du planerar att uppnå dem i förhandlingen.
 • Förbered ett förhandlingslag eller välj ut den person som är mest lämpad att vara medlare. Säkerställ att de har rätt egenskaper och alla data för att stödja era argument.

Hur förhandlar du om pris med en leverantör?

 • Förbered
  Undersök leverantörens produkt eller tjänst, undersök deras konkurrenter, jämför med priser och prisutvecklingen på marknaden, identifiera alternativa leverantörer, etc.
 • Identifiera prismål
  Etablera vilka prismål för vad du vill uppnå genom förhandlingen.
 • Utforma en förhandlingsstrategi
  Identifiera den förhandlingsstrategi som lämpar sig bäst för din situation om hur du når dina prismål.
 • Förbered argument
  Formulera faktabaserade argument baserat på din undersökning och datainsamling som stödjer dina prismål.
 • Förbered en handlingsplan
  Etablera en handlingsplan för vad ett rimligt pris är för produkten eller tjänsten, identifiera prisintervaller du är villig att röra dig inom, maxpris, minimipris, etc.
Jacob Mannheimer, New Customer Contacts | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

VD, Nykundskontakt

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss

Nytt fält