Hur en should-cost-modell/analys kan underlätta inköpsprocessen

Should Cost | Prognos

En should-cost-modell (även kallad should-cost-analys, kostnadsnedbrytningsanalys, eller cleen sheet-analys) är ett hjälpmedel för att avgöra vad en produkt eller tjänst bör kosta baserat på olika kostnadsdrivare, exempelvis:

  • Kostnad för råmaterial
  • Kostnad för tillverkning
  • Omkostnader
  • Skatte- och transportkostnader
  • Tillägg av rättvist pålägg för vinst

Att förstå vad en produkt eller service bör kosta är centralt för att kunna identifiera möjligheter att göra kostnadsbesparingar. Om er organisation inte har full insyn i relevanta kostnadsdrivare och produktionsprocesser kommer ni sannolikt att få det kämpigt på grund av komponenter är felaktigt prissatta. Detta försvagar förhandlingsstyrkan och gör det svårare att sänka kostnaderna.

En should-cost-modell hjälper er att estimera vad en produkt eller tjänst bör kosta, men ännu viktigare, den ger er belägg och stöd som kan vara avgörande i förhandlingar med leverantörer. Genom att regelbundet utföra should-cost-modellering kan skickliga inköpareatt få bättre leverantörskostnader som ligger närmare det önskade riktpriset.

Should-Cost metodik

För det första är det viktigt att ha god förståelse för produkten samt processerna för att producera den från råvarustadiet till inköpt produkt, samtidigt som man följer efterlevnads- och kvalitetskrav. Noggrannheten i det är mycket beroende av kunskapen och skickligheten hos den person eller det team som bygger should-cost-modellen.

Men vem ska bygga modellen? Inköpsteamet med insikt i de processer som sannolikt kommer att outsourcas? Eller ingenjörsteamet som hargod kunskap om produktdesignen och dess många nyanser? I slutändan är det en gemensam insats där alla måste bidra för att kunna bygga en korrekt should-cost-modell och säkerställa dess noggrannhet.

Should-cost-metoden består i allmänhet av tre steg:

  1. Datainsamling: Det första steget i should-cost-metoden är att samla in relevanta uppgifter för produkten eller tjänsten. Detta inkluderar aktuella data – om det finns några – från era leverantörer, samt globala data från leverantörer över hela världen om material, arbetskraft, konverteringskostnader, omkostnader, logistik, vinst, etc.
  2. Detaljerad nedbrytning: Utveckla kostnadsstrukturen för de viktigaste kostnadsdrivarna från steg 1. Detta innebär att analysen sträcker sig bakåt i värdekedjan.
  3. Analysera och utveckla modellen: Analysera insamlade data och information för att nå en sammanvägd kostnadsutveckling för din inköpta produkt. Denna utveckling jämförs sedan med dina inköpspriser och är ett kraftfullt verktyg vid förhandling.

Optimera dina förhandlingar med Prognos

Med Prognosplattformar och verktyg får ni tillgång till de kostnadsdata ni behöver för att skapa en korrekt should-cost-modell för att identifiera potentiella möjligheter att göra kostnadsbesparingar och få ut mesta möjliga av era leverantörer, med data som är skräddarsydda för er specifika situation.

Vi vill redan från början understryka och vara tydliga medatt Prognos-lösningar INTE kan automatisera processen med att skapa en should-cost-modell. Vi kan dock på konsultnivå hjälpa dig att utföra en manuellt.

Prognos Tailored

Genom vår plattform Prognos Tailored får ni tillgång till kontinuerligt uppdaterade, interaktiva rapporter som stödjer hela processen med att skapa en should-cost-modell. Här kan ni gräva djupt i ert material, jämföra priser med er kostnadsutveckling, exportera graferna eller exportera underliggande data för vidare analys. Genom Prognos Tailored kan ni även välja ut specifika kostnadsdata, bland våra + 8 000 prisnoteringar och index för att få kontroll vid förhandling.

Should-cost Trackers

Vi levererar även should-costtrackers där vi utför should-cost-analysen åt er. Våra experter analyserar kostnadsstrukturen för er produkt och levererar en skräddarsydd rapport med index för alla inkluderade kostnadsdrivare. Observera att detta inte resulterar i should-cost för den specifika produkten (det nominella värdet), utan snarare en utvecklingsmodell för should-cost och hur ditt pris borde ha utvecklats fram till idag. Med should-cost-modellen kan du utvärdera och jämföra prisutveckling mot kostnadsutveckling och kan återanvändas för att utföra kontinuerlig kostnadsanalys av samma produkt eller tjänst i framtiden.

Jacob Mannheimer, New Customer Contacts | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

VD, Nykundskontakt

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss

Nytt fält