Stålskrotpriser

Steel scrap prices

Stålskrotpriser minskade initialt under 2020 och nådde sin lägsta punkt under Q2. Sedan dess har stålskrotpriserna generellt stigit och visar en ökning på ~ 40-50% jämfört med början av 2020. Den snabba ökningen som ägde rum vid årsskiftet har sedan planat ut och priserna är nu ~ 5-15% lägre än vad de var i början av året.

Jacob Mannheimer, New Customer Contacts | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

VD, Nykundskontakt

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss

Nytt fält