Priser på polyeten

Prisnoteringarna för polyeten ökade med 10-15% under den första månaden av 2021, efter den tidigare prisökningen på 10-15% under december 2020. Sammantaget är noterade priser idag 40-60% högre jämfört med noterade priser inför 2020. Den största ökningen visas i högdensitetspolyeten för formblåsning.

Notera att dessa data återspeglar utvecklingen av offertpriser och inte är en reflektion av priserna på verkliga transaktioner. Generellt speglas förändringar i offertpriser i priserna på verkliga transaktioner senare i tiden och ofta med en lägre amplitud.

 

Jacob Mannheimer, New Customer Contacts | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

VD, Nykundskontakt

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss

Nytt fält