Arbetskostnadsindex

Arbetskostnadsindex har varit svåra att följa under 2020 eftersom vidtagna arbetsmarknadsåtgärder efter pandemin har påverkat indexen. Vilken typ av arbetsmarknadsåtgärder som har vidtagits skiljer sig från land till land och det påverkar förstås statistiken beroende på vilket land man tittar på.

Vid jämförelse av arbetskostnadsindex med arbetskostnader inom tillverkningsindustrin i Spanien och Tyskland kan vi se att arbetskostnaderna i Spanien var cirka 15% högre i Q2 2020 jämfört med Q1 2020. Samma effekt kan inte observeras i det tyska indexet. I Q3 2020 hade det spanska arbetskostnadsindexet återgått till rimliga nivåer i paritet med det tyska indexet.

Enhetsarbetskostnad (ett index som följer produktivitetsjusterad arbetskostnad) visar å andra sidan liknande rörelser i Tyskland och Spanien, med en tillfällig ökning under Q3 2020.

Från Q3 2019 ökade arbetskostnaden med 3% i Spanien och 2% i Tyskland, medan enhetlig arbetskostnad ökade med 5% i Spanien och 3% i Tyskland. Eftersom enhetsarbetskostnaden ökar mer än den underliggande arbetskostnaden indikerar detta att produktiviteten inom tillverkningsindustrin i Spanien och Tyskland har minskat sedan Q3 2019

Jacob Mannheimer, New Customer Contacts | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

VD, Nykundskontakt

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss

Nytt fält