Hur utför man faktabaserade inköpsförhandlingar för att sänka priserna hos en leverantör?

Fact-based purchasing negotiation

En faktabaserad förhandlingsstrategi i förhandling med leverantörer anses vara en av de mest effektiva strategierna för att minska kostnader och utgifter. I denna artikel kommer vi att gå igenom hur du kan använda en plattform för hantering av produktkostnader, såsom Prognos, för att utföra faktabaserade prisförhandlingar med en leverantör och hur du framgångsrikt kan använda denna strategi för att uppnå betydande minskningar av dina utgifter.

Men innan vi går in på något annat, låt oss först gå igenom det grundläggande.

Vad är en plattform för hantering av produktionskostnader?

En plattform för hantering av produktionskostnader är en intelligent programvara för tillverkningskostnader som använder en mängd olika globala och lokaliserade kostnadsinmatningar för att hjälpa ett företag att uppskatta hur mycket en produkt borde kosta, så kallade “should cost”.

En plattform för hantering av produktionskostnader som Prognos ger dig all den data, information och insikt du behöver för att kunna utföra en faktabaserad förhandlingsstrategi och få ut det mesta möjliga av dina leverantörer. Genom att använda en faktabaserad leverantörsförhandlingsstrategi kan du säkerställa att:

  • Du får betala ett rättvist pris för alla dina produkter.
  • Du inte överskrider budgeten för produkterna.
  • Dina leverantörer inte förlorar pengar.

 

Read more
Jacob Mannheimer, CEO | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

CEO, New Customer Contacts

Kom i kontakt

Fyll i fälten nedan, och vi kommer att ta kontakt med dig om du har några frågor.