Affärsklimat-indikator

BCI_Prognos

Affärsklimatet i EU är nu starkare än vad det var 2019 före Covid.

För EU ökade affärsklimat-indikatorn med 11,9 sedan januari 2019, med en bottennotering på -30 i april 2020. Sverige har återhämtat sig sedan 2020 och ligger nu på 26,3, vilket är den näst högsta noteringen sedan januari 2019. Spanien, även om indikatorn är lägre än EU:s genomsnitt, har de högsta siffrorna sedan januari 2019 och återhämtar sig med positiva utsikter sedan nedgången 2020.

 

Jacob Mannheimer, New Customer Contacts | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

CEO, New Customer Contacts

Get In Touch

Please fill the fields below and we will get in touch with you if you have any queries.