Optimera upphandlingsprocessen inom logistik med Prognos

Kontakta oss

I grunden avser upphandlingsprocessen inom logistik till införskaffningen av material som ett företag behöver för att tillverka sina produkter. Nämligen processen inom försörjningskedjan med fokus på inköp av råvaror, reservdelar, tillbehör och andra nödvändiga varor för tillverkningsprocessen.

Men processen för upphandling inom logistik slutar inte med inköp av material och varor. Det gäller också lagerhållning, organisering och frakt av dessa material till och från lagret.
Det innebär att ett inköpsteam utöver produktanskaffning även ofta ansvarar för urvalspolicyer, villkor, kommunikation och inköpsstrategier för att säkerställa rättvisa kostnader och till så låg kostnad som möjligt.

Så, hur kan vi på Prognos hjälpa dig att optimera dina inköps- och logistikaktiviteter?

Vikten av att utföra en logistikkostnadsanalys

Kostnad är en viktig aspekt att ta hänsyn till, inte bara inom logistik, utan i alla affärsbeslut inom en organisation. Ett företag har vanligtvis hundratals, kanske tusentals olika kostnader kopplade till sin verksamhet. Var börjar man ens?

I slutändan är inte alla kostnader värda att ens överväga och lägga ned tid på. De kan vara för små för att spela en roll i det större sammanhanget, eller så är de redan så optimerade som de kan vara. Enbart av denna anledning behöver ett företag utföra regelbundna kostnadsanalyser av sina logistikaktiviteter. Syftet med en kostnadsanalys är att identifiera besparingsmöjligheter och samla in nödvändig information för att fatta välgrundade och bättre beslut kring utgifter, öka effektiviteten och få ett övertag i förhandlingar.

Vi vill vara tydliga med att Prognos plattformar INTE är analysverktyg för logistikkostnader som kan automatisera processen för att skapa kostnadsanalyser. Vi kan dock vara en viktig del av din kostnadsanalys där vi kan stödja dig på följande sätt:

 • Konsulttjänster: Vi erbjuder konsulttjänster inom utgifts-/kostnadsanalyser där vi hjälper dig att skapa en analys av er logistikkostnad, manuellt från grunden och upp.
 • Should-cost: Efter att du har utfört en logistikkostnadsanalys och tagit reda på vilka områden som behöver och kan förbättras kan du använda våra olika verktyg för att förhandla inom dessa områden. En kostnadsspårare eller should-cost verktyg låter dig spåra prisutvecklingen på marknaden och använder data för att säkerställa att leverantörspriset är rimligt över tid inom konkurrensutsatta områden.

Kom bara ihåg att en kostnadsspårare bara ger dig ett riktmärke på vad kostnaden bör vara. Genom att utnyttja konkurrenter till den specifika transportören kan du pressa den ännu lägre där Prognos should-cost verktyg hjälper dig att säkerställa rätt pris över tid, vilket i slutändan möjliggör längre samarbeten med leverantörer.

upphandlingsprocessen inom logistik | Prognos

Få tillgång till viktig data för att få ut det mesta av dina leverantörer med Prognos

Kunskap är makt och data är kunskap.

Vilket är det vi förser våra kunder med. Vi ger dig tillgång till all nödvändig kostnadsdata skräddarsydd efter dina behov och situation för att ta inköps- och logistikaktiviteter till nästa nivå. Prognos gör det möjligt för din verksamhet att agera på identifierade kostnadsbesparingar och få övertaget i dina leverantörsförhandlingar.

Våra plattformar samlar in data från flera källor över hela världen för att ge dig uppdaterad data på ett ställe där du kan komma åt index för råvaror, tillverkningskostnader, skatter och transportkostnader, arbetskostnader och valutor:

Prognos finns som två olika plattformar:

Med Prognos får du tillgång till två högt interaktiva plattformar som hjälper dig att skapa en detaljerad och pålitlig kostnadsanalys med hjälp av kostnadsdata och prisutvecklingen från marknaden. Prognos är tillgänglig i form av två olika lösningar:

 • Prognos Online är vårt grundläggande verktyg där du får tillgång till över 8 000 kontinuerligt uppdaterade index om råmaterial, omkostnader, skatt & transport, personalkostnader och valutor – den grundläggande data som behövs för att kunna genomföra en kostnadsanalys och spendanalys.
 • Prognos Tailored ger dig tillgång till kontinuerligt uppdaterade, interaktiva rapporter skräddarsydda efter dina behov som stödjer hela framställningsprocessen för en kostnadsanalys. I dem kan du djupdyka i data för material, jämföra priser med din egen prisutveckling och exportera grafer eller exportera underliggande data för ytterligare analys.

Frequently Asked Questions

Benefits of Prognos procurement tool for the logistics industry

Logistics is a complex, vast industry that involves numerous activities such as storing, organizing, purchasing, shipping, etc. The logistics industry is prone to risk and hence ensuring efficiency within processes is of utmost importance. Through Prognos, you will be offered numerous benefits to enhance your procurement in logistics, such as:

 • Logistics cost analysis
 • Should cost trackers
 • Access to updated market data

Common problems in logistics procurement

 • Risk management
 • Spend inefficiency
 • Lack of cost management
 • Data inaccuracy
 • No transparency

Adopting logistics procurement software can help tackle common problems faced in procurement in the logistics industry and align your procurement strategy in the right direction.

What is procurement management?

Procurement management is the process of selecting the right products and services for a project. The process involves in-depth research and brainstorming about the product to project relevance, quality, long-term return on investment, payment, service delivery, and most importantly, risk mitigation.

Conducting a logistics cost analysis helps you select the most cost-efficient choices that optimizes your purchasing and logistics activities

Jacob Mannheimer, New Customer Contacts | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

CEO, New Customer Contacts

Get In Touch

Please fill the fields below and we will get in touch with you if you have any queries.