Optimera inköpsprocessen inom tillverkningsindustrin med Prognos

Kontakta oss

Tillverkningsindustrin existerar i en värld där radikal osäkerhet och den globala konkurrensen växer sig allt större och håller på att förändra situationen för industriell tillverkning och upphandlingar. För att kunna leverera högkvalitativa produkter och tjänster till dina kunder räcker det inte med att matcha konkurrenterna, du måste gå över och bortom kundernas förväntningar och erbjuda produkter/tjänster till lägsta möjliga kostnad för att gå med vinst och expandera din verksamhet.

På globala marknaden beror din tillverkningsverksamhets framgång på din förmåga att hantera och balansera kundernas ökade förväntningar och krav, samtidigt som du skyddar marginalerna. Med andra ord behöver ditt företag leverera:

 • Lägre priser
 • Högre kvalitet
 • Nya funktioner
 • Mer anpassning
 • Kortare produktionstider 

Samtidigt behöver du behålla dina nuvarande marknadsandelar och bättre hantera kostnader. Inköp för ett tillverkande företag är ett av de områden som har störst potential för kostnadsbesparingar genom att hitta de bästa leverantörerna och förhandla med nuvarande för att få till bättre avtal. Inköpsprocessen är ofta den rekommenderade utgångspunkten för ett företag att utveckla sin verksamhet och minska kostnaderna.

Läs mer

Frequently Asked Questions

Benefits of a procurement tool for the manufacturing sector

The manufacturing sector is ever-changing, with new manufacturing procurement requirements cropping up on a daily basis. As demand grows and resources stay limited, manufacturers face a dilemma as to whether they should compromise on resource quality in order to sustain. This is where manufacturing procurement software tool can highly benefit you and your enterprise.

Benefits:

 • Efficient sourcing
 • Reduced costs
 • Manufacturing procurement cycle transparency
 • Quality control
 • Minimized risk
 • Global indices data dashboard

Why is it important to perform a manufacturing cost analysis?

A manufacturing cost analysis is important as it helps create simplicity in the overall cost structure. With manufacturing timelines growing tighter, conducting cost analysis to enhance manufacturing capabilities is the need of the hour. It helps identify potential risks in procurement in a manufacturing company and also highlights potential benefits, such as:

 • Cost-saving opportunities
 • Clear forecasts of potential costs to be incurred
 • Financing opportunities
 • Eliminating redundant investments
 • Selection of economic, high-quality materials
 • Product re-engineering to remain competitive

What is procurement management?

Procurement management is the process of selecting the right products and services for a project. The process involves in-depth research and brainstorming about the product to project relevance, quality, long-term return on investment, payment, service delivery, and most importantly, risk mitigation.

Using a manufacturing procurement strategy helps you select the most cost-efficient choices that provide long-term returns for your business

Common problems in manufacturing procurement

 • Inconsistency in procurement data
 • Supplier-side compliance problems
 • Low-quality resources
 • Volatile commodity prices
 • Communication gaps

Adopting manufacturing procurement software can help tackle common problems faced in the manufacturing procurement industry and align your procurement strategy in the right direction.

Jacob Mannheimer, New Customer Contacts | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

CEO, New Customer Contacts

Get In Touch

Please fill the fields below and we will get in touch with you if you have any queries.