Hur kan du genom en faktabaserad förhandlingsstrategi reducera kostnaden för dina leverantörsinköp?

Fact-based purchasing negotiation

En faktabaserad förhandlingsstrategi anses vara ett av de effektivaste sätten att uppnå kostnadsreduktioner vid en leverantörsförhandling. I den här artikeln kommer vi gå igenom hur du kan använda en plattform för beräkning av produktkostnader (så kallad PCM-plattform) såsom Prognos för att genomföra en faktabaserad prisförhandling med en leverantör, samt hur du framgångsrikt kan använda denna strategi för att uppnå betydande kostnadsbesparingar för dina inköp.

Men innan vi går in på detaljerna ska vi gå igenom grunderna.

Vad är en PCM-plattform?

En PCM-plattform är en intelligent mjukvara för beräkning av produkters tillverkningskostnad som genom behandling av en stor mängd globala och lokala kostnadsdata hjälper företag att uppskatta hur stor kostnaden för en produkt borde vara, den så kallade ”should-cost”.

En PCM-plattform som Prognos ger dig all data, information och kunskap du behöver för att kunna genomföra en faktabaserad leverantörsförhandling som gör att du får ut mer av dina leverantörer. Genom att använda en faktabaserad strategi för leverantörsförhandlingar kan du försäkra dig om att:

  • Du betalar ett rimligt pris på alla dina produkter
  • Du inte har onödiga utgifter
  • Dina leverantörer inte förlorar pengar

Vad är en faktabaserad leverantörsförhandling?

En faktabaserad förhandlingsstrategi handlar om att använda all tillgänglig data för att generera insikter gällande en produkts kostnadsdrivande faktorer i syfte att kunna förhandla ett rättvist pris med dina leverantörer.

Under en faktabaserad leverantörsförhandling möjliggör Prognos detaljerade analys av kostnadsdrivande faktorer dig att hålla fokuserade diskussioner med leverantörer kring produkter. Prognos PCM-plattform hjälper dig också att identifiera om det finns någon skillnad mellan din data och din leverantörs data.

Läs mer
Jacob Mannheimer, New Customer Contacts | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

VD, Nykundskontakt

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss

New Field